Klik op een van onderstaande sleutelmomenten of gebruik het snelkeuzemenu rechts

Ontdek de sleutelmomenten van studeren
met een beperking en jouw rollen hierin.

Student

Kiezen is leuk, maar soms moeilijk! Open dagen, proeflessen, meeloopdagen en informatie op de websites van hogescholen en universiteiten wijzen de student de weg.

Student+

Studenten+ hebben vaak nog meer vragen: Is de studie passend? Speelt mijn functiebeperking een rol en hoe kom ik aan meer informatie daarover?
'Ik heb zeker rekening gehouden met mijn dyscalculie en dyslexie bij het maken van de studiekeuze. Ik vond talen niet leuk, had er ook veel moeite mee. Hoewel ik niet goed was in wiskunde door mijn dyscalculie, was ik wel goed in de manier van denken die bij bètavakken belangrijk is. Ik heb daarom voor Biologie gekozen. Ik vond dit een erg interessant vakgebied en bij Biologie komt veel minder wiskunde en natuurkunde voor dan bij andere bètaopleidingen.'
Joris, afgestudeerd universitair student Biologie, heeft dyscalculie en dyslexie

Student+

Studenten+ hebben vaak nog meer vragen: Is de studie passend? Speelt mijn functiebeperking een rol en hoe kom ik aan meer informatie daarover?


Begeleiders

Begeleiders

Studentendecaan
Je weet uit ervaring dat aankomende studenten+ wel informatie willen over voorzieningen, maar je liever niet direct het hemd van het lijf vragen. Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker Marketing en Communicatie
Aanstaande studenten zo aan spreken dat ze zich welkom voelen op de onderwijsinstelling, is voor jou gesneden koek. Die kennis kun je ook inzetten voor informatievoorziening aan studenten+.
Lees meer.

Student

De keuze is gemaakt! De student meldt zich vóór 1 mei aan bij de hogeschool of universiteit via Studielink. Er volgt een studiekeuzecheck en soms loting of decentrale selectie.

Student+

Ga je melden dat je een functiebeperking hebt? Waarom en wat doen ze met die informatie? Speelt het een rol bij de toelating?
'Ik heb in Studielink niet aangegeven dat ik een functiebeperking heb. Ik wist niet precies wat mijn voordeel dan zou zijn en dacht, ik zie wel waar het schip strandt, eerst maar eens zien hoe het gaat.'
Joris, afgestudeerd student Bachelor Biologie, heeft dyscalculie en dyslexie

Student+

Ga je melden dat je een functiebeperking hebt? Waarom en wat doen ze met die informatie? Speelt het een rol bij de toelating?
Begeleiders

Begeleiders

Studentendecaan
Dat veel studenten+ hun beperking niet of te laat melden, heb je vaker ondervonden. Ze willen gewoon gaan studeren en zijn bang voor een stigma of voor discriminatie.
Lees meer.

Studieadviseur, Studieloopbaanbegeleider
Als studieadviseur of studieloopbaanbegeleider weet jij van de hoed en de rand als het over de inhoud van de studie en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt gaat.
Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Directeur Faculteit, Domein, Instituut
Als studenten+ zich vooraf melden, plukt de faculteit daar vruchten van. Een tijdige melding kun je als directeur stimuleren.
Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker Studiekeuzecheck
Vragen staat vrij. Maar op welke goede manier vraag je naar een functiebeperking in Studielink of Studiekeuzecheck?
Lees meer.

Medewerker Studentenadministratie, Medewerker ICT
Het stroomlijnen van informatieprocessen en het koppelen van koppelen van gegevens door ICT is voor jou dagelijkse kost. Je kunt die kennis ook inzetten voor de informatievoorziening rond studeren+.
Lees meer.

Student

De student maakt kennis met medestudenten en met de mensen van de opleiding. Wat zijn de mogelijkheden en faciliteiten van de opleiding?

Student+

Je hebt een functiebeperking. Moet je dat vertellen en wanneer? Welke hulpmiddelen of voorzieningen kun je gebruiken en hoe moet je dat regelen?
'Toen ik ging studeren, heb ik een gesprek gehad met de decaan die een aantal voorzieningen kon regelen. Ook vertelde ik klasgenoten altijd meteen wat mijn belemmeringen waren en waar ze me mee zouden kunnen helpen. Zo waren ze zich ervan bewust dat het voor mij onhandig is als er tassen op de grond liggen, omdat ik niet goed zie en daarover struikel. Ook konden ze me vaak helpen met structuur bieden. Zolang je zelf het initiatief neemt en je niet zielig opstelt, kom je een heel eind.'
Job, afgestudeerd hbo-student Economie, heeft kokervisus en geheugenproblemen

Student+

Je hebt een functiebeperking. Moet je dat vertellen en wanneer? Welke hulpmiddelen of voorzieningen kun je gebruiken en hoe moet je dat regelen?
Begeleiders

Begeleiders

Studentendecaan
De student+ is blij met jouw kennis over hulpmiddelen en voorzieningen die de opleiding kan bieden. Een goed intakegesprek is daarom het halve werk.
Lees meer.

Docent
Als docent wil je niets liever dan dat je toekomstige studenten enthousiast worden over je vak en dat ze daarmee met duidelijke verwachtingen aan de slag gaan. Welke extra vragen hebben studenten+ soms?
Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker Marketing en Communicatie
Je wilt dat zoveel mogelijk studenten met de juiste verwachtingen kiezen voor jouw hogeschool of universiteit. Dat geldt vast en zeker voor studenten+.
Lees meer.

Medewerker Studentenadministratie
Aanmeldingen en gegevens uit de studiekeuzecheck; het komt allemaal bij jou terecht. Goed als je daarbij ook oog houdt voor de student+.
Lees meer.

Student

Bij DUO vraagt de student studiefinanciering aan en een ov-jaarkaart. De studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Extra lenen doe je als je ouders niet kunnen bijspringen. Of je neemt een bijbaantje.

Student+

Werken en studeren is voor een student+ vaak moeilijk te combineren. Moet ik studievertraging zelf betalen en wat als ik moet stoppen? Wie vergoedt mijn rolstoeltaxi of brailleboeken?

Student+

Werken en studeren is voor een student+ vaak moeilijk te combineren. Moet ik studievertraging zelf betalen en wat als ik moet stoppen? Wie vergoedt mijn rolstoeltaxi of brailleboeken?
Begeleiders

Begeleiders

Studentendecaan
Jij zit klaar voor alle studenten met vragen over studiefinanciering. Je bent als geen ander op de hoogte van financiële regelingen en dat zet juist zoden aan de dijk voor studenten+.
Lees meer.

Student

Een student volgt hoorcolleges, werkcolleges, voert praktijkopdrachten uit en werkt samen met andere studenten aan groepsopdrachten.

Student+

Studenten+ kunnen vanwege een beperking niet altijd meedoen aan alle studieactiviteiten. Misschien merken zij pas tijdens het studeren dat ze een hulpmiddel nodig hebben. Hoe krijg ik dat snel geregeld, zodat ik geen vertraging oploop?
'Aan het begin van het schooljaar werd ik zes weken ziek van de streptokokkenbacterie en heb ik ook in het ziekenhuis gelegen. Het was ontzettend lastig om toen voorzieningen te krijgen. Omdat ik niet naar de colleges kon, vroeg ik of deze werden opgenomen, wat niet mogelijk was. Zelfs toen ik zelf had geregeld dat docenten een camera konden afhalen bij de hogeschool, kon dat niet volgens de hoofdcoördinator. Het was allemaal 'te kort dag', zei diegene. Het enige wat ze één keer hebben geprobeerd is een skype- verbinding tijdens een college. Maar als je ziek bent, kun je niet voorspellen of je op het moment van de les je goed genoeg voelt en bovendien was de verbinding slecht. Uiteindelijk waren mijn klasgenoten hier een sleutelfiguur, omdat ik al hun aantekeningen mocht hebben.'
Suzanne, hbo-student Sociale studies, heeft een gehoorbeperking

Student+

Studenten+ kunnen vanwege een beperking niet altijd meedoen aan alle studieactiviteiten. Misschien merken zij pas tijdens het studeren dat ze een hulpmiddel nodig hebben. Hoe krijg ik dat snel geregeld, zodat ik geen vertraging oploop?
Begeleiders

Begeleiders

Docent
Een student+ komt jouw vak volgen. Je kunt vooraf al veel betekenen.
Lees meer.

Studentendecaan
Soms weet je zeker dat een student+ geholpen is met een bepaalde voorziening, maar krijg je de examencommissie niet mee. Wat kan je daarbij helpen?
Lees meer.

Coördinator Studeren met een functiebeperking
Je hebt met plezier meegewerkt aan een mooi beleidsplan over Studeren met een functiebeperking. Hoe zorg je dat het werkt in de praktijk?
Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Lid van Examencommissie
Soms heeft een student+ plotsklaps een voorziening nodig, omdat hij uitvalt door ziekte. Dan kan het wachten op een besluit van de examencommissie lang duren.
Lees meer.

Directeur Faculteit, Domein, Instituut
Je wilt niet dat studenten+ lang op toekenning van een voorziening moeten wachten, waardoor ze vertraging oplopen.
Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker ICT
Kun je met ICT de procedures voor studenten+ versnellen? Met jouw kennis van de ICT-structuur lukt dat zeker!
Lees meer.

Medewerker Facilitaire dienst
Je kunt als medewerker van de Facilitaire dienst een steentje bijdragen aan een toegankelijke omgeving voor studenten+.
Lees meer.

Student

Studenten verwerven kennis, maar moeten ook leren hoe je die kennis kunt toepassen in praktijkonderwijs, veldwerk of in het lab.

Student+

Studenten+ ontdekken soms dat het oefenen in de praktijk niet gaat. Waarom loop ik telkens vast of hoe vind ik een oplossing voor een handeling die ik niet kan uitvoeren vanwege mijn functiebeperking?
'In mijn opleiding moest ik ook een vreemde taal leren spreken. Ik merkte dat het onthouden en reproduceren van woorden mij veel moeite kostte door mijn geheugenverlies. Doordat een bijlesdocent mij hielp met structuur, kon ik mijzelf strategieën aanleren waardoor ik de woorden wel onthield. Tijdens kennismakingsgesprekken bij bijvoorbeeld een snuffelstage, vertelde ik altijd over mijn belemmeringen en wat ik wel en niet kan. Zo heb ik veel behoefte aan structuur en regelmatige feedback.'
Job, afgestudeerd hbo-student Internationale Economie, heeft kokervisus en problemen met zijn korte termijn geheugen

Student+

Studenten+ ontdekken soms dat het oefenen in de praktijk niet gaat. Waarom loop ik telkens vast of hoe vind ik een oplossing voor een handeling die ik niet kan uitvoeren vanwege mijn functiebeperking?
Begeleiders

Begeleiders

Docent
Als docent wil je graag het beste uit je studenten halen. Je vraagt je af waarom dat bij sommige studenten niet lukt, terwijl het er wel bij hen in zit. Lees meer.

Studentendecaan
Niet elke (praktijk)docent weet alles van a tot z als het gaat over functiebeperkingen en bijbehorende belemmeringen. Dat hoeft ook niet. Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Directeur Faculteit, Domein, Instituut
Wil je binnen je faculteit of domein een cultuur scheppen waarin studeren+ gewoon is, maar niet alle docenten opleiden tot expert?
Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg en studeren met een functiebeperking gaan hand in hand.
Lees meer.

Student

Studiepunten verdien je als student met toetsen en opdrachten maken. Een minimum aantal studiepunten is vaak vereist in het eerste jaar om door te mogen gaan.

Student+

Bepaalde toetsen of toetsvormen gaan niet goed samen met belemmeringen. Maar je moet ze ook als student+ wel maken, want ze liggen vast in het curriculum of leerplan. Wat moet ik doen als ik misschien studiepunten mis en aan het einde van het eerste jaar onvoldoende studiepunten hebt om door te mogen?
'Ik haalde steeds de examens niet. Ik las alle boeken, maar op het moment dat ik dan een tentamen moest maken, kwam het er niet goed uit. Ik denk dat het achteraf te maken had met de manier van leren. Het was alleen maar lezen en weinig toepassen. Ook had ik toen nog geen hulpmiddelen of meer inzicht in hoe ik op een andere manier kon leren. Ik ben toen naar de studieadviseur gegaan, die me heeft doorverwezen naar de studentenpsycholoog. Die gaf aan dat ik me wellicht moest gaan testen op dyslexie. De studentendecaan heeft ervoor gezorgd dat ik extra tijd kreeg voor tentamens en deze kon maken in een aparte ruimte met anderen die ook extra tijd kregen. Ook kreeg ik af en toe tentamens met extra groot lettertype. Dit had ik eigenlijk niet nodig. Ik ben toen zelf op zoek gegaan naar andere manieren van leren en ben een cursus mindmaps maken gaan volgen. Dit was voor mij echt een omkeerpunt. Door het maken van mindmaps maak ik de stof visueler en onthoud ik het beter. Ik ben bezig met het duidelijk krijgen van samenhang, hoe het past in een groter geheel en hoe het is gekoppeld aan andere onderwerpen. Doordat ik het daardoor beter snapte, gingen tentamens en schrijfopdrachten ook veel gemakkelijker. Wel had ik het beter gevonden als er binnen de opleiding dit soort cursussen werden aangereikt of in ieder geval over wordt geadviseerd. Het had mij geholpen als ik ook de mogelijkheid had om bijvoorbeeld over opdrachten of mijn afstuderen langer te doen. Dan had ik daar denk ik betere resultaten voor gehaald.'
Sandra, afgestudeerd hbo Communicatie en master Global Studies aan de universiteit in Zweden, heeft dyslexie en chronische rugpijn

Student+

Bepaalde toetsen of toetsvormen gaan niet goed samen met belemmeringen. Maar je moet ze ook als student+ wel maken, want ze liggen vast in het curriculum of leerplan. Wat moet ik doen als ik misschien studiepunten mis en aan het einde van het eerste jaar onvoldoende studiepunten hebt om door te mogen?
Begeleiders

Begeleiders

Studieloopbaanbegeleider, Studieadviseur
Je merkt dat een student+ worstelt met steeds terugkerende problemen bij een bepaalde toets of werkvorm als gevolg van een belemmering. Lees meer.

Studentendecaan
Als studentendecaan ken jij de student+ vaak het beste; je weet wat de functiebeperking inhoudt en waarmee hij of zij gebaat is. Lees meer.

Docent
Wil je als docent kunnen instaan voor een gelijkwaardig alternatief? Pak de toetsmatrijs erbij! Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Lid van Examencommissie
Kun je als lid van de Examencommissie nog instaan voor de kwaliteit als het om alternatieve toetsing gaat? Wel als je bedenkt dat het om de vorm gaat en niet om de inhoud.
Lees meer.

Opleidingsdirecteur
De examencommissie heeft positief geoordeeld. Nu moet je werk maken van een alternatieve toets.
Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker Studentenadministratie
Werk je met een studentvolgsysteem? Voor alternatieve toetsing valt er een mouw aan te passen.
Lees meer.

Student

Over de voortgang van de studie praat een student met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider. De studentendecaan is voor meer persoonlijke problemen. Of soms de studentenpsycholoog als het gaat om psychische klachten, zoals faalangst of eenzaamheid.

Student+

Misschien heeft een student+ meer behoefte aan begeleiding bij de studievoortgang. Eens per jaar is dan onvoldoende. Kan ik meer begeleiding krijgen en bij wie moet ik dan zijn?
'Een belangrijk moment was dat ik bij een studieadviseur kwam, omdat ik een wiskundig vak weer niet had gehaald. Zij benaderde mij als iemand die het gewoon kon, maar even een andere manier van leren nodig had. Ze raadde me aan om contact op te nemen met een studiegenoot die ook dyscalculie had. Dat was zo'n goede zet! Doordat we van elkaar snapten wat we fout deden en waarom, voelde ik me niet meer dom. Ook hadden we daardoor de motivatie om de werkgroepen door te komen, de opgaven te maken en hebben we allebei het tentamen wel gehaald. Dat is echt een tip: benader studenten met wat ze wel kunnen, niet als slachtoffer. Ik heb ook voordelen van mijn dyscalculie en dyslexie. Omdat ik alles uit mijn hoofd heb moeten leren, weet ik nog steeds de regels voor spelling, omdat het voor mij niet als vanzelf gaat. Ook heb ik geleerd om mijn eigen strategieën te bedenken en out of the box te denken. Dit helpt me nog steeds!'
Joris, afgestudeerd Bachelor Biologie, heeft dyslexie en dyscalculie

Student+

Misschien heeft een student+ meer behoefte aan begeleiding bij de studievoortgang. Eens per jaar is dan onvoldoende. Kan ik meer begeleiding krijgen en bij wie moet ik dan zijn?
Begeleiders

Begeleiders

Docent
Als docent zie je niet over het hoofd hoe studenten onderling kunnen verschillen in studie-aanpak en leerbehoeften. Wil je weten hoe je daar rekening mee kunt houden? Lees meer.

Studieadviseur , Studieloopbaanbegeleider
Je hebt maar beperkte tijd voor het voeren van studievoortgangsgesprekken. Toch heb je steeds meer studenten+ en die vragen extra tijd. Wat ga je doen? Lees meer.

Studentendecaan
Je weet als geen ander dat extra begeleiding soms nodig is. Met name bij de groep studenten met een onzichtbare belemmering, zoals AD(H)D en Autisme, gaat dat niet vanzelf. Lees meer.

Studentenpsycholoog
Begeleiders van studenten met Autisme, AD(H)D of psychische problemen zitten soms met hun handen in het haar, omdat ze kennis missen en ze hebben grote behoefte aan tips en hulp. Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Opleidingsdirecteur
Alle beetjes helpen. Met wat extra begeleiding lukt het studenten met een functiebeperking vaak om succesvol te studeren. Hoe faciliteer je extra begeleiding?
Lees meer.

Student

Stage lopen is vaak een essentieel onderdeel van de studie. Een geschikte stageplek vinden is voor elke student van belang. Met een stage doe je als student bruikbare werkervaring op en kun je je alvast oriënteren op je toekomstige loopbaan.

Student+

Als student+ kan het vinden van een goede stageplek en het stagelopen extra spannend zijn. Lukt het om een hele dag te werken? Zijn aanpassingen op de werkplek te regelen? En ga ik collega's over mijn belemmering vertellen?
'Ik kreeg van het stagebureau een overzicht van bedrijven waar ik stage kon lopen, die ik allemaal heb aangeschreven. Tijdens kennismakingsgesprekken vertelde ik altijd over mijn belemmeringen en wat ik wel en niet kan. Zo heb ik veel behoefte aan structuur en regelmatige feedback. Soms kwamen er ook zaken bij kijken als kosten; zo kon ik niet lopend naar een industrieterrein komen, omdat het veel te gevaarlijk was. Dat bedrijf was bereid de taxikosten te betalen. Als je duidelijk en eerlijk bent, zijn veel mensen wel bereid om je te helpen.'
Job, afgestudeerd hbo-student Internationale Economie, heeft kokervisus

Student+

Als student+ kan het vinden van een goede stageplek en het stagelopen extra spannend zijn. Lukt het om een hele dag te werken? Zijn aanpassingen op de werkplek te regelen? En ga ik collega's over mijn belemmering vertellen?
Begeleiders

Begeleiders

Docent
Als docent weet je hoe belangrijk stage lopen is voor studenten. Een goede stageplek vinden is niet gemakkelijk, zeker niet voor studenten+. Lees meer.

Studieadviseur , Studieloopbaanbegeleider
Je wilt alles in kannen en kruiken hebben voor je studenten als ze stage moeten lopen. Voor een student+ is het daarom fijn als je als stagebegeleider ruim voor het begin van de stage een gesprek voert. Lees meer.

Studentendecaan
Vaak heb je als studentendecaan aan het begin van de studie intensief contact met een student+. Maar verlies je student tijdens de stage uit het oog? Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Lid van Examencommissie
Aan stageopdrachten valt niet te tornen, of toch wel? Als lid van de examencommissie krijg je soms te maken met aanvragen van studenten+ voor aanpassing in omvang of stageopdracht.
Lees meer.

Student

Studeren in het buitenland is goed voor persoonlijke ontwikkeling en staat mooi op het cv. Bij sommige opleidingen is een stage in het buitenland verplicht. Er komt veel bij kijken. Bij bureau Buitenland kun je als student terecht voor hulp en informatie.

Student+

Studeren in het buitenland heeft voor een student+ misschien extra consequenties. Kan ik hulpmiddelen meenemen of hulp inkopen bijvoorbeeld met mijn PGB? Is de buitenlandse onderwijsinstelling toegankelijk en bij wie kan ik daar terecht voor hulp?
'Ik merkte duidelijk het verschil met Nederland toen ik in Zweden ging studeren. Dit begon al met het aanmelden voor de master: er bleken begeleiders te zijn die zich alleen maar bezighouden met de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een handicap. Ik had meteen een gesprek met deze begeleidster in mijn eerste week in Zweden. Ik kreeg niet alleen extra tijd voor tentamens, maar ook voor alle opdrachten, als ik dat nodig had. Ook was er in de bibliotheek een aparte ruimte voor mensen met dyslexie en visuele problemen. De computers waren hier bijvoorbeeld met groter scherm. In Zweden werd mij bovendien verteld over dyslexiesoftware die boeken kan voorlezen. Ze moeten zelfs de boeken die als cursusmateriaal gelden binnen de opleiding gratis aanbieden. In de bibliotheek was er iemand die onder andere belast was met deze dyslexiesoftware en zij zorgde er ook voor dat de PDF-documenten, die niet kunnen worden voorgelezen door deze software, werden omgezet naar Word. Dit was best veel en complex werk, mij lukte dat althans niet zelf, en zij deed het wel. Deze voorleessoftware heeft mij erg geholpen. Doordat het wordt voorgelezen, ben ik minder snel afgeleid en het gaat sneller. In Nederland heeft niemand mij verteld over deze mogelijkheid, terwijl dyslexie toch best veel voorkomt en het een blijkbaar veel voorkomende methode is om beter te leren. Ik had er graag eerder baat bij gehad.'
Sandra, afgestudeerd hbo-student Communicatie en student Global studies aan universiteit in Zweden, heeft dyslexie en chronische rugpijn

Student+

Studeren in het buitenland heeft voor een student+ misschien extra consequenties. Kan ik hulpmiddelen meenemen of hulp inkopen bijvoorbeeld met mijn PGB? Is de buitenlandse onderwijsinstelling toegankelijk en bij wie kan ik daar terecht voor hulp?
Begeleiders

Begeleiders

Docent
Je weet uit ervaring dat studenten voor een stage in het buitenland hun eigen boontjes moeten doppen. Dat geldt nog meer voor studenten+.
Lees meer.

Studentendecaan
Je werkt vaak met studenten+, dus je kent het klappen van de zweep: een student moet vooraf veel regelen aan hulp en voorzieningen bij verblijf in het buitenland.
Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Lid van de Examencommissie
Soms kunnen studenten+ door medische omstandigheden niet voldoen aan hun verplichte buitenlandse stage. Wat doe je dan?
Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker Bureau Buitenland
Als medewerker van Bureau Buitenland help je dagelijks studenten met vragen en informatie over studeren of stagelopen in het buitenland. Studenten+ hebben vaak bijzondere vragen.
Lees meer.

Student

Een baantje zorgt voor extra inkomsten. Als student bouw je een cv op, je doet werkervaring op en je kunt je vaak al oriënteren welk werk je wilt gaan doen na je studie.

Student+

Als student+ is het vaak niet mogelijk om naast studeren ook te werken. Je wilt wel, maar je hebt alle energie nodig voor het studeren. Werk is daardoor nog ver weg.
'Door de hogeschool ben ik nauwelijks begeleid in het vinden van werk of de rol van mijn belemmering bij sollicitaties of mogelijke banen. Ik ben na mijn afstuderen onderzoeken blijven doen voor mijn afstudeerbegeleider. Wel heb ik een jobcoach via het UWV, die mij daarin iets helpt. Voor de rest moet ik het toch vooral van mijn netwerk hebben, via mijn vader krijg ik nu een werkervaringsplaats in een ziekenhuis. Mijn netwerk helpt me enorm met het leggen van contacten en kansen signaleren voor stages of mogelijk werk. Zonder hen zou dat erg lastig worden.'
Job, afgestudeerd hbo Internationale Economie, heeft kokervisus

Student+

Als student+ is het vaak niet mogelijk om naast studeren ook te werken. Je wilt wel, maar je hebt alle energie nodig voor het studeren. Werk is daardoor nog ver weg.
Begeleiders

Begeleiders

Studieloopbaanbegeleider, Studieadviseur
Als studieloopbaanbegeleider of studieadviseur weet je dat oriëntatie op werk al tijdens de studie belangrijk is voor alle studenten. Dat geldt zeker voor studenten+.
Lees meer.
Ondersteuners

Ondersteuners

Medewerker Career Service, Medewerker Alumnibureau
Studenten+ kunnen vaak wel wat extra advies gebruiken bij een sollicitatie en oriëntatie op werk. Wat kun je als medewerker van Career Service of van het Alumnibureau bieden?
Lees meer.

Student

Als student maak je je studie af met een scriptie of het uitvoeren van een afstudeeropdracht of stage. Je gaat op zoek naar een onderwerp en krijgt begeleiding van een docent of afstudeerbegeleider.

Student+

Als student+ ga je aan de slag met je scriptie, maar merkt misschien al snel dat je vastloopt. Hoe maak ik een goede planning? Waarom lukt het me maar niet om structuur aan te brengen in de informatie die ik heb verzameld, zoals Amber?
'Tijdens het starten van mijn scriptie werd ik belemmerd in het maken van een planning en het begin maken van een scriptie of abstract artikel. Ik vond het lastig om structuur aan te brengen en wist dan niet goed waar te beginnen. Omdat ik dit van mezelf wist, heb ik dit meteen aan mijn scriptiebegeleider verteld en zij heeft hier een goede manier in gevonden om mij te begeleiden. Ze brengt structuur aan door veel te visualiseren, door bijvoorbeeld een model te maken van de onderzoeksvraag en verschillende theorieën daaraan te koppelen. Ook maken we samen planningen, geeft ze aan welke strategieën ik hiervoor kan gebruiken en heeft ze me een miniworkshop timemanagement gegeven. Daarnaast bekijken we samen wat de rode draad van een artikel moet zijn, voordat ik die ga schrijven. Ik kon voorkeur aangeven voor een onderwerp voor mijn scriptie en bijbehorende begeleider. Ik heb uiteindelijk gekozen voor het onderwerp dat mij het meeste aansprak, en wist niet of de begeleider mij goed kon helpen met structuur aanbrengen en planningen maken. Het zou een goed idee zijn als studenten vooraf weten of een begeleider ervaring heeft met bijvoorbeeld het aansturen van studenten met ADD, ADHD of autisme.'
Amber, student onderzoeksmaster binnen Sociale Wetenschappen, heeft ADHD

Student+

Als student+ ga je aan de slag met je scriptie, maar merkt misschien al snel dat je vastloopt. Hoe maak ik een goede planning? Waarom lukt het me maar niet om structuur aan te brengen in de informatie die ik heb verzameld, zoals Amber?
Begeleiders

Begeleiders

Scriptiebegeleider, Afstudeerbegeleider
Je zult ze regelmatig tegenkomen: studenten die het schrijven van een scriptie of eindverslag niet in de schoot geworpen krijgen. Het lukt ze niet een onderwerp te kiezen of lopen telkens vast.
Lees meer.
Beslissers

Beslissers

Opleidingsdirecteur
Je wilt natuurlijk niet dat studenten eindeloos over hun afstuderen doen. Toch komt het vaak voor dat studenten vastlopen op hun scriptie of eindverslag.
Lees meer.

Examencommissie
Kun je het afstuderen over een andere boeg gooien dan staat voorgeschreven? Of leidt dat onherroepelijk tot devaluatie van diploma-eisen? Iets waar jij als lid van de examencommissie voor moet waken.
Lees meer.