Aanmelden

Begeleiders

Studentendecaan

Dat veel studenten+ hun beperking niet of te laat melden, heb je vaker ondervonden. Ze willen gewoon gaan studeren en zijn bang voor een stigma of voor discriminatie. Én ze weten vaak niet wat er met hun melding gebeurt. Maak voor de aanstaande student+ duidelijk wat de melding oplevert, wat het vervolg is, wat er gebeurt met de informatie. Dit is zowel belangrijk bij het aanmelden via Studielink als tijdens de studiekeuzecheck. De folder Advies Studielink van handicap + studie helpt daarbij. Of vraag je collega's van de afdeling Communicatie om hulp bij het communiceren met deze doelgroep.

Studieadviseur, Studieloopbaanbegeleider

Als studieadviseur of studieloopbaanbegeleider weet jij van de hoed en de rand als het over de inhoud van de studie en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt gaat. Met die kennis kun je in de studiekeuzecheck een helder beeld schetsen van de studie en kan de student nagaan of dit overeenkomt met de verwachting die hij of zij heeft. Voor de student+ is het daarnaast belangrijk om te weten of de studie-eisen en competenties haalbaar zijn in combinatie met de functiebeperking. Zijn er belemmeringen te verwachten en in hoeverre kun je die oplossen met voorzieningen? Samen kijk je naar de mogelijkheden. Goed als je daarbij ook kunt aangeven welke voorzieningen de opleiding biedt. Vraag de studentendecaan om een lijst met voorzieningen. Als je zelf de studiekeuzecheck niet afneemt, is het belangrijk om na te gaan of degene die dat wel doet, voldoende kennis heeft over bovenstaande.