Aanmelden

Beslissers

Directeur Faculteit, Domein, Instituut

Als studenten+ zich vooraf melden, plukt de faculteit daar vruchten van. Een tijdige melding kun je als directeur stimuleren. Als de aanstaande student+ zich vooraf meldt, kun je tijdig voorzieningen regelen en loopt de student+ geen vertraging op. Een tijdige melding kun je stimuleren door de vraag ruim vóór aanvang van de studie te stellen. Via Studielink en/of de verplichte studiekeuzecheck. Voor een goede respons moet je de vraag wel op de juiste manier stellen. Het studentendecanaat kent de aarzelingen van de student, de communicatieafdeling weet hoe zij die via voorlichting kan wegnemen. Je kunt tijdige aanmelding agenderen en overleg tussen de verschillende disciplines faciliteren om gelegenheid en voorwaarden voor een tijdige melding van studenten+ te waarborgen.