Aanmelden

Ondersteuners

Medewerker Studiekeuzecheck

Vragen staat vrij. Maar op welke goede manier vraag je naar een functiebeperking in Studielink of Studiekeuzecheck?
Voor de aanstaande student+ is het belangrijk om te weten waarom de vraag wordt gesteld en wat er met de informatie gebeurt. Geef bij de vragen dus uitleg over wat we verstaan onder een functiebeperking, wat het oplevert om het te melden (recht op voorzieningen) en wie beschikking krijgt over de gegevens. In de flyer Advies Studielink staan tips over de manier van bevraging. Je kunt de studentendecaan en je collega's van de afdeling Communicatie bij de formulering betrekken. Vergeet ook de digitale toegankelijkheid niet. Ook slechtziende studenten moeten de Studiekeuzecheck kunnen invullen. Schakel de ICT-afdeling in of vraag advies over digitale toegankelijkheid aan handicap + studie.

Medewerker Studentenadministratie, Medewerker ICT

Het stroomlijnen van informatieprocessen en het koppelen van gegevens door ICT is voor jou dagelijkse kost. Je kunt die kennis ook inzetten voor de informatievoorziening rond studeren+.
Door bijvoorbeeld alle studenten+ die via Studielink melden dat ze een functiebeperking hebben automatisch een informatiebrochure te laten toezenden. Of zorgen dat ze automatisch een mail krijgen met een link naar informatie over dit onderwerp op de website. Ook is het handig om aanvragen voor standaardvoorzieningen en maatwerk te filteren en direct door te sturen naar de juiste persoon, in dit geval naar de studentendecaan of je collega's die de studiekeuzegesprekken voeren. Bovendien kun jij voor digitale toegankelijkheid zorgen, zodat ook studenten met visuele problemen vanaf het scherm kunnen lezen en zaken kunnen invullen.