Afstuderen

Begeleiders

Scriptiebegeleider, Afstudeerbegeleider

Je zult ze regelmatig tegenkomen: studenten die het schrijven van een scriptie of eindverslag niet in de schoot geworpen krijgen. Het lukt ze niet een onderwerp te kiezen of lopen telkens vast. Soms kan een functiebeperking het afstuderen extra bemoeilijken. Vooral studenten met AD(H)D of ASS kunnen problemen hebben, zoals Amber omschrijft in het voorbeeld. Amber had geluk, want zij trof iemand die wist hoe ze haar kon helpen. Logisch dat niet alle begeleiders expert kunnen zijn op dat gebied. Als je als docenten onderling afspraken maakt, kun je zorgen dat de student+ begeleiding krijgt van een docent met kennis van zaken op dit gebied. Het spreekt vanzelf dat dergelijke begeleiding extra tijd en dus geld kost. Bespreek dit met de directeur van de opleiding.