Afstuderen

Beslissers

Opleidingsdirecteur

Je wilt natuurlijk niet dat studenten eindeloos over hun afstuderen doen. Toch komt het vaak voor dat studenten vastlopen op hun scriptie of eindverslag. Bij studenten+ is dat soms een direct gevolg van hun beperking. Deskundige begeleiding helpt hen verder. Je kunt daar structureel in voorzien door deskundige docenten te faciliteren met extra tijd. Of een speciale voorziening te faciliteren zoals een scriptiewerkplaats waar studenten terecht kunnen voor begeleiding.

Examencommissie

Kun je het afstuderen over een andere boeg gooien dan staat voorgeschreven? Of leidt dat onherroepelijk tot devaluatie van diploma-eisen? Iets waar jij als lid van de examencommissie voor moet waken. Bedenk dat er vaak meerdere manieren bestaan om bepaalde competenties te kunnen aantonen. Vertrouw op de inventiviteit van de afstudeerbegeleider om samen met student+ de opdracht in een meer passende vorm te gieten zonder dat de inhoud in het gedrang komt. Er is een referentiemodel 'Toetsing, niet minder maar anders' gemaakt om alternatieve toetsing of opdracht op een verantwoorde manier toe te passen zowel qua inhoud als qua procedure. Je vindt het op de website van handicap + studie.