Begeleiden

Begeleiders

Docent

Als docent zie je niet over het hoofd hoe studenten onderling kunnen verschillen in studie-aanpak en leerbehoeften. Wil je weten hoe je daar rekening mee kunt houden? Universal Design for Learning (UDL) kan je daarbij helpen. Gebaseerd op de verschillen in hoe, wat en waarom we leren vertelt Universal for Learning hoe je als docent bij het aanbieden van je leerstof kunt inspelen op verschillende leerbehoeften. Ook en vooral studenten+ hebben baat bij UDL. Met een kleine aanpassing lukt het ze vaak wel om bijvoorbeeld met hun aandachtstoornis je college wél te kunnen volgen. Door de leerstof op verschillende manieren aan te bieden, help je de student+ een voor hem geschikte methode te kiezen. Als je de collegestof vooraf gestructureerd aanlevert of je colleges op video aanbiedt, help je studenten die moeite hebben met hoofd- en bijzaken en concentratieproblemen. Niet alleen goed voor studenten met AD(H)D, maar ook andere studenten zullen er blij mee zijn. Meer informatie en een korte documentaire over de toepassing van UDL staat op de website van handicap + studie. Merk je dat een student+ extra begeleiding of voorzieningen nodig heeft, verwijs dan door naar de studentendecaan voor hulp.

Studieadviseur , Studieloopbaanbegeleider

Je hebt maar beperkte tijd voor het voeren van studievoortgangsgesprekken. Toch heb je steeds meer studenten+ en die vragen extra tijd. Wat ga je doen? Niet elke student+ vraagt extra begeleiding. Maak onderscheid in groepen die extra monitoring nodig hebben, zoals studenten met ASS. Schakel andere studenten in bij de begeleiding van studenten+ die extra tijd vragen, bijvoorbeeld als studiemaatjes of studiecoaches. Dit kunnen zowel studenten zonder functiebeperking, maar ook juist andere studenten+ zijn. Vraag de studentenpsycholoog en de studentendecaan om hulp om dit te organiseren. Bespreek met je collega's wat een goede begeleiding aan tijd kost, bijvoorbeeld met een planning gebaseerd op de ideale situatie. Leg die naast de beschikbare uren. Stel samen een duidelijke taakomschrijving op waarin naast begeleiding ook coördinatie met andere disciplines is opgenomen. Ga hierover het gesprek aan met de directeur van de faculteit of het domein.

Studentendecaan

Je weet als geen ander dat extra begeleiding soms nodig is. Met name bij de groep studenten met een onzichtbare belemmering, zoals AD(H)D en Autisme, gaat dat niet vanzelf. Vaak trekken deze studenten pas aan de bel als het te laat is. Wat helpt, is je deskundigheid over signalering te delen met de studieadviseur en SLB-er. Regelmatig contact met deze collega's of met elkaar een systeem van signalering opzetten, helpt ook. Zorg er in ieder geval voor dat je collega-studieadviseurs of SLB-ers je weten te vinden. Om ideeën op te doen over de mogelijkheden van begeleiding kun je kijken op de website van handicap + studie onder betreffende functiebeperkingen.

Studentenpsycholoog

Begeleiders van studenten met Autisme, AD(H)D of psychische problemen zitten soms met hun handen in het haar, omdat ze kennis missen en ze hebben grote behoefte aan tips en hulp. Als studentenpsycholoog met kennis van zaken kun je veel betekenen voor de begeleiding van studenten+ als het gaat om onzichtbare functiebeperkingen. Denk aan de start van een begeleidingsgroep, het opzetten en trainen van studiemaatjes of studentencoaches en deskundigheidsbevordering aan collega-studentenbegeleiders en docenten. Contact onderhouden met studentendecanen en SLB-ers of studieadviseurs is belangrijk als de student tijdelijk moet stoppen wegens bijvoorbeeld verergering van psychische klachten . Maak samen een plan voor als de student weer terugkomt waarbij er aandacht is voor voorzieningen en een aangepast studieplan.