Begeleiden

Beslissers

Opleidingsdirecteur

Alle beetjes helpen. Met wat extra begeleiding lukt het studenten met een functiebeperking vaak om succesvol te studeren. Hoe faciliteer je extra begeleiding? Veel van die extra begeleiding komt terecht bij Studieadviseurs en SLB-ers die maar beperkte tijd hebben. De begeleiding komt zo onder druk te staan. Jij kunt als opleidingsdirecteur extra begeleiding voor studenten+ formaliseren en in voldoende mate faciliteren. Een duidelijke taakomschrijving voor Studieadviseurs en SLB-ers helpt tijd en omvang van de taken te benoemen en af te bakenen.