Betalen

Begeleiders

Studentendecaan

Jij zit klaar voor alle studenten met vragen over studiefinanciering. Je bent als geen ander op de hoogte van financiële regelingen en dat zet juist zoden aan de dijk voor studenten+. Je weet welke financiële consequenties vroegtijdig stoppen of overstappen naar een andere studie kunnen hebben. Voor studenten+ zijn er speciale regelingen als de functiebeperking oorzaak is van vertraging of als de student moet stoppen vanwege ziekte of verergering van klachten. Je kunt de studenten+ informeren en hulp bieden bij het aanvragen. Ook kun je de student+ informeren over het aanvragen van persoonlijke voorzieningen om onderwijs te kunnen volgen, zoals taxivervoer en brailleboeken. Er is een Studieregeling opgenomen in de Participatiewet voor studenten die niet kunnen werken. Studenten+ kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente waar ze wonen.

Vaak is je hulp bij de aanvraag een vereiste, omdat je de aanvraag mede moet ondertekenen. Goed om de student+ te wijzen op het tijdig aanvragen van persoonlijke voorzieningen, zoals aangepast vervoer of brailleboeken. Er zijn vaak lange procedures. Mogelijk is het studiekeuzegesprek hier een goed moment voor. Bespreek het met je collega's van de studiekeuzecheck. Of vraag je collega's van de afdeling Communicatie hoe je de aanstaande student+ hierover het beste kunt informeren. Op de pagina Rechten en Financiën op de website van handicap + studie staat meer uitleg over voorzieningen en financiële regelingen.