Naar het buitenland

Begeleiders

Docent

Je weet uit ervaring dat studenten voor een stage in het buitenland hun eigen boontjes moeten doppen. Dat geldt nog meer voor studenten+. Een vroege aankondiging helpt alle studenten op tijd te beginnen. Zij moeten vaak extra dingen regelen zoals aangepast wonen, vervoer of hulp bij persoonlijke verzorging. Het helpt als je de student+ tijdig de weg wijst naar Bureau Buitenland voor informatie. Misschien heb je als docent vaker te maken gehad met een student+ die in het buitenland stage heeft gelopen en kun je de studenten onderling in contact brengen voor uitwisseling van ervaringen en tips. Heel soms is een verblijf in het buitenland niet mogelijk voor de student, bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke medische behandeling in Nederland. Kijk of je de competentie ook anders kan aantonen. Bij de competentie 'samenwerking in internationale setting' kun je bijvoorbeeld denken aan online samenwerking met een student van een andere buitenlandse onderwijsinstelling. Kijk voor meer voorbeelden op de website van handicap + studie bij het referentiemodel 'Toetsing niet minder maar anders'.

Studentendecaan

Je werkt vaak met studenten+, dus je kent het klappen van de zweep: een student moet vooraf veel regelen aan hulp en voorzieningen bij verblijf in het buitenland. Fijn als je de student tijdig kunt wijzen op de informatie op de website van handicap + studie en de brochure Studeren in het buitenland. Vertel ook je collega's van het Bureau Buitenland dat deze informatie beschikbaar is. Soms heeft een student+ een specifieke, situatiegebonden vraag. Bijvoorbeeld: is mijn rolstoel verzekerd in het buitenland? Bel in dat geval de infolijn van handicap + studie of vraag je collega's van Bureau Buitenland dat te doen. Soms is stage in het buitenland wel verplicht, maar niet mogelijk vanwege medische omstandigheden. Bespreek dan met de vakdocent en de student of een alternatief mogelijk is. In het referentiemodel 'Toetsing, niet minder maar anders' op de website van handicap + studie staan voorbeelden van aanpassingen in de stage.