Naar het buitenland

Beslissers

Lid van de Examencommissie

Soms kunnen studenten+ door medische omstandigheden niet voldoen aan hun verplichte buitenlandse stage. Wat doe je dan? Deze studenten kunnen geholpen zijn met een alternatieve opdracht om de vereiste competentie te kunnen aantonen. In het Referentiemodel Toetsen, niet minder maar anders van handicap + studie staan diverse alternatieven. Als lid van de examencommissie beoordeel je een dergelijke aanvraag op de criteria noodzakelijk en geschikt in het kader van de Wet Gelijke Behandeling.