Naar het buitenland

Ondersteuners

Medewerker Bureau Buitenland

Als medewerker van Bureau Buitenland help je dagelijks studenten met vragen en informatie over studeren of stagelopen in het buitenland. Studenten+ hebben vaak bijzondere vragen. Studenten + die gaan studeren in het buitenland hebben vaak specifieke vragen over aangepaste huisvesting, zorgverzekering en financiële regelingen. Informatie daarover staat op de website van handicap + studie. Verwijs studenten naar deze informatie of zorg dat je de brochure Studeren in het buitenland van handicap + studie klaar hebt liggen. Ook het Nuffic geeft informatie op dit gebied. Misschien kun je studenten+ in contact brengen met andere studenten+ die in het buitenland hebben gestudeerd. Vaak is er bij de buitenlandse onderwijsinstelling een contactpersoon voor studeren met een functiebeperking die de student verder kan helpen. Voor bijzondere vragen kun je ook terecht bij de studentendecaan of de infolijn van handicap + studie.