Kennismaken

Ondersteuners

Studentendecaan

De student+ is blij met jouw kennis over hulpmiddelen en voorzieningen die de opleiding kan bieden. Een goed intakegesprek is daarom het halve werk. Leg de nadruk op het feit dat er voorzieningen zijn. Dat maakt het voor de student makkelijker om over zijn of haar belemmeringen te praten. Samen kijk je in zo'n vroeg mogelijk stadium wat er nodig is. Soms zijn het standaardvoorzieningen zoals extra tijd. Soms gaat het om maatwerk en is er toestemming nodig van de examencommissie. Je helpt de student bij de motivatie en het indienen van het verzoek om de voorziening. Je maakt afspraken met de student over de voorzieningen en legt die schriftelijk vast samen met wederzijdse taken en verantwoordelijkheden. Dat geeft houvast en zekerheid aan beide kanten. Om te voorkomen dat de student van het kastje naar de muur wordt gestuurd, is het belangrijk dat er een vaste begeleider komt die coördineert.

Docent

Als docent wil je niets liever dan dat je toekomstige studenten enthousiast worden over je vak en dat ze daarmee met duidelijke verwachtingen aan de slag gaan. Welke extra vragen hebben studenten+ soms? Bijvoorbeeld over de toegankelijkheid van de opleiding en of er oplossingen zijn voor belemmeringen die zij voorzien, vanwege hun functiebeperking. Antwoorden op deze eerste vragen kan de studentendecaan of studieadviseur goed geven. Tijdens de eerste kennismaking kun je alle studenten hierover informeren en hen uitnodigen hierover op tijd in gesprek te gaan met jou of met de studentendecaan. Ook is het goed als jij als docent al snel weet van eventuele belemmeringen, zodat je daar in je lessen rekening mee kunt houden.