Kennismaken

Ondersteuners

Medewerker Marketing en Communicatie

Je wilt dat zoveel mogelijk studenten met de juiste verwachtingen kiezen voor jouw hogeschool of universiteit. Dat geldt vast en zeker voor studenten+. Studenten+ hebben vaak concrete vragen of minder concrete verwachtingen over wat de opleiding kan bieden als zij komen studeren. Deze vragen en verwachtingen kun je gemakkelijk ondervangen als je op de homepage van je website al informatie geeft over studeren met een functiebeperking: waar kunnen ze hier meer over vinden? Belangrijk is ook dat ze weten bij wie ze terecht kunnen met vragen. Stem de informatie af met de studentendecaan.

Medewerker Studentenadministratie

Aanmeldingen en gegevens uit de studiekeuzecheck; het komt allemaal bij jou terecht. Goed als je daarbij ook oog houdt voor de student+. Wat gebeurt er met de informatie als de student+ zijn of haar functiebeperking heeft gemeld? Volgt er een gesprek of volgen er andere activiteiten? Het is belangrijk dat collega's die daarbij betrokken zijn weten van de functiebeperking en daarmee rekening kunnen houden. Aan collega's van ICT kun je vragen hoe je op een eenvoudige manier dat signaal kunt registreren en doorgeven aan relevante collega's.