Klaar

Liever een persoonlijke tool? Ook dat is mogelijk.

Je kunt Studieproces in kaart omtoveren tot een persoonlijke tool voor jouw eigen onderwijsinstelling. Door op zoek te gaan naar wie de sleutelfiguren in jouw instelling zijn, kun je een compleet eigen overzicht creëren. Handicap + studie helpt je graag daarbij.

In een korte sessie gaan we met jou en je collega's aan de slag om een geheel op jouw onderwijsinstelling afgestemd Studieproces in kaart te maken. Hiermee heb je een stevige tool in handen om het beleid en de activiteiten rondom studeren met een functiebeperking breed te kunnen beleggen in je onderwijsinstelling.

Je kunt de inhoud van de website ook downloaden als PDF en gebruiken om de samenwerking tussen de diverse disciplines binnen je onderwijsinstelling op gang te brengen.

 

Overzicht genoemde producten

Brochures

Studielink. Vragen naar een functiebeperking.
handicap + studie

Studeren zonder belemmeringen. Bepalende factor: De docent.
handicap + studie

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of chronische ziekte.
College voor de Rechten van de Mens.

Digitale leeromgeving en diversiteit. Drempelvrij.
handicap + studie

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel.
handicap + studie

Studeren in het buitenland. IK? Met een functiebeperking.
handicap + studie

 

Tools

Studietips. Zoek oplossingen voor je studieproblemen.
handicap + studie

Studeren met een functiebeperking. Instroom en studiekeuze.
handicap + studie

Het studiekeuzegesprek met een student met een functiebeperking. Trainingsmap.
handicap + studie

Instrument voor (zelf-)evaluatie studeren met een functiebeperking. Op basis van het referentiekader opgesteld door de commissie Maatstaf 2010.
handicap + studie

Checklist Webrichtlijnen 2
Accessibility. Expertisecentrum voor toegankelijke ICT.

Universal Design for Learning. Hoe diversiteit van studenten de onderwijsnorm bepaalt.
handicap + studie

Stagehandboek 2015.
handicap + studie

Servicetool International Students
handicap + studie

 

Video

Meekijken met studenten. Vijf korte films.
handicap + studie

Toetsen, niet minder maar anders. Zeven portretten.
handicap + studie

UDL: verschil is de norm. Krachtig onderwijs voor de komende generatie.
handicap + studie


Colofon

Projectleider
Judith Jansen

Projectuitvoerders
Judith Jansen, Nelleke den Boer en Marianne Kaufman

Vormgever
Harold Bierens /De creatieve afdeling
www.decreatieveafdeling.nl

Webbouwer
De creatieve afdeling

Projectidee
Jaco Blokhuis

Geraadpleegde personen

• Anita Dingelstad, studentendecaan VU Amsterdam
• Janna Verdonk, studentendecaan Hogeschool Rotterdam
• Joop Kramer, studentendecaan Haagse Hogeschool
• Marianne van Veldhuisen, instroomcoördinator Haagse Hogeschool
• Marlou Heskes, zorgcoördinator, docent en SLB-er Hogeschool Fontys ICT
• Olav Bollen, studentendecaan Erasmus Universiteit Rotterdam
• Marit Meijer, Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)
• Klaasjan Boon, Landelijke Studenten Vakbond (LSVb)

Met dank aan alle studenten die hun persoonlijke verhaal verteld hebben.
Deze website is financieel mogelijk gemaakt door Stichting Prof. J.W. van Belkum Fonds