Leren in de praktijk

Beslissers

Directeur Faculteit, Domein, Instituut

Wil je binnen je faculteit of domein een cultuur scheppen waarin studeren+ gewoon is, maar niet alle docenten opleiden tot expert? Het is echt niet nodig om alle docenten op te leiden tot expert in studeren met een functiebeperking. Als ze zich maar bewust zijn van de sleutelrol die ze spelen in het studiesucces van de student+. En de weg weten binnen de opleiding naar de experts op dit gebied zoals de studentendecanen. Een aanbod van basiskennis over studeren+ voor docenten maakt dan al veel verschil. Nu studeren met een functiebeperking sinds 2011 onderdeel uitmaakt van de instellingstoets kwaliteitszorg wordt de opleiding ook getoetst aan deskundigheidsbevordering op dit gebied. Betrek dus ook de medewerkers van de afdeling Kwaliteitszorg hierbij.