Leren in de praktijk

Ondersteuners

Medewerker Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg en studeren met een functiebeperking gaan hand in hand. Wat goed is voor studenten+, is goed voor alle studenten. Een constatering die vaak collega-professionals doen als het gaat om voorzieningen voor studenten+. Als medewerker Kwaliteitszorg kun je dus met goede voorzieningen voor studenten+ en deskundigheidsbevordering voor docenten en begeleiders werken aan verhoging van kwaliteit van onderwijs. Studeren met een functiebeperking is opgenomen in het accreditatiekader en maakt sinds 2011 deel uit van de instellingstoets kwaliteitszorg. Door deskundigheidsbevordering op dit gebied op te nemen in het reguliere scholingsaanbod en in de PCDA cyclus, maak je het tot een structureel onderdeel van het beleid.