Punten halen

Begeleiders

Studieloopbaanbegeleider, Studieadviseur

Je merkt dat een student+ worstelt met steeds terugkerende problemen bij een bepaalde toets of werkvorm als gevolg van een belemmering. Ga samen met de student én de vakdocent na wat de oorzaak is. Is het de toets of werkvorm, kan extra tijd of het gebruik van een hulpmiddel helpen? Soms ligt de oplossing in een alternatieve toetsvorm. Ga daarbij uit van het leerdoel van de toets en wat de student wél kan. Misschien zijn er collega's die goede voorbeelden hebben uit de praktijk. Voor de verplichte taaltoets bijvoorbeeld is er een module dyslexie ontwikkeld als alternatief. Meer informatie vind je op de website van handicap + studie. In het referentiemodel 'Toetsen, niet minder maar anders' staan aanwijzingen en voorbeelden om tot een verantwoord en volwaardig alternatief te komen. Dreigt er een negatief bindend studieadvies (BSA) en weet je dat dit wordt veroorzaakt door de functiebeperking? Waarschuw de student tijdig, zodat er genoeg tijd is om bezwaar aan te tekenen. Stuur de student naar de studentendecaan voor een aanvraag van uitstel van BSA. Kijk ook of er een aangepaste studieplanning nodig is.

Studentendecaan

Als studentendecaan ken jij de student+ vaak het beste; je weet wat de functiebeperking inhoudt en waarmee hij of zij gebaat is. De toekenning van veel voorkomende voorzieningen, bijvoorbeeld extra tijd bij dyslexie, kun je standaardiseren, waarbij jij als studentendecaan het mandaat hebt om deze voorzieningen goed te keuren. Over maatwerk, zoals een alternatieve toetsvorm, moet de examencommissie beslissen. Staat de examencommissie huiverig tegenover aangepaste toetsing? Munitie ter overtuiging vind je in de pitches en filmpjes van handicap + studie: "Toetsing niet minder maar anders". Als een negatief BSA dreigt, vraagt de student in overleg met de studieadviseur of SLB-er uitstel aan.

Docent

Wil je als docent kunnen instaan voor een gelijkwaardig alternatief? Pak de toetsmatrijs erbij! Krijg je na goedkeuring van de examencommissie het verzoek van je opleidingsdirecteur om een bestaande toets om te bouwen naar een andere toetsvorm voor een student+? En wil je kunnen instaan voor een gelijkwaardig alternatief? Dan kun je hiervoor de toetsmatrijs gebruiken van de oorspronkelijke toets. Hoe je de toetsmatrijs kunt gebruiken, staat uitgelegd in het referentiemodel: "Toetsing niet minder maar anders" op de website van handicap + studie.
Als docent neem je zelf ook de toets in alternatieve vorm af. Omwille van de transparantie doe je dit bij voorkeur samen met een andere docent. Meer informatie staat in de procedure voor aanvraag en toekenning van het referentiemodel.