Punten halen

Beslissers

Lid van Examencommissie

Kun je als lid van de Examencommissie nog instaan voor de kwaliteit als het om alternatieve toetsing gaat? Wel als je bedenkt dat het om de vorm gaat en niet om de inhoud. Er bestaan meerdere manieren om dezelfde competenties te testen. Goed om bij de beoordeling van een dergelijk verzoek vast te houden aan de criteria van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekten (WGBh/cz). Daarin staat dat de voorziening noodzakelijk moet zijn en geschikt. Vertrouw op de deskundigheid van de studentendecaan en de docent om de toets in een andere vorm te gieten die wel geschikt is voor de student+. Er is een referentiemodel: "Toetsing niet minder maar anders." gemaakt om alternatieve toetsing op een verantwoorde manier toe te passen zowel qua inhoud van de toets (een volwaardig alternatief ), als qua procedure. Je vindt het op de website van handicap + studie. Informeer de student+ over de termijn van besluitvorming en koppel de besluiten schriftelijk terug voorzien van motivatie. Als lid van de Examencommissie behandel je ook aanvragen voor uitstel van BSA op grond van bijzondere omstandigheden. Het recht op uitstel van BSA op grond van bijzondere omstandigheden is vastgelegd in de WHW artikel 7.8b lid 3 WHW.

Opleidingsdirecteur

De examencommissie heeft positief geoordeeld. Nu moet je werk maken van een alternatieve toets. Als opleidingsdirecteur geef je de betreffende docent opdracht hiertoe. Bedenk dat je de docent ook in staat moet stellen om dit te doen. Je stelt daarvoor tijd en budget beschikbaar. Extra voorzieningen kosten geld. Het is raadzaam om hiervoor een bedrag op te nemen in de begroting. Een consequente registratie van het aantal studenten met een functiebeperking helpt mee om een goede begroting voor studeren+ te maken.