Stage lopen

Begeleiders

Docent

Als docent weet je hoe belangrijk stage lopen is voor studenten. Een goede stageplek vinden is niet gemakkelijk, zeker niet voor studenten+. Daarom kondig je stages zo vroeg mogelijk aan, zodat er voldoende tijd is om een stageplek te vinden. Dat is extra belangrijk voor studenten+. Zij hebben misschien meer tijd nodig, omdat ze voorzieningen naar en op de werkplek tijdig moeten aanvragen. En meer moeite moeten doen, omdat niet elk bedrijf openstaat voor stagiaires met een functiebeperking. Als het nodig is, kun je ze op weg helpen door het aanspreken van je eigen netwerk of de student wijzen op bedrijven die maatschappelijk ondernemen. Een stageopdracht waarin duidelijk staat aan welke eisen de student moet voldoen, maakt dat de student+ vooraf kan bepalen of de stage haalbaar is en/of er aanpassingen in de opdracht nodig zijn. De studentendecaan kan helpen bij het aanvragen van voorzieningen aanpassingen in de opdracht.

Stagebegeleider, Studieloopbaanbegeleider

Je wilt alles in kannen en kruiken hebben voor je studenten als ze stage moeten lopen. Voor een student+ is het daarom fijn als je als stagebegeleider ruim voor het begin van de stage een gesprek voert. Over het wel of niet melden van de functiebeperking bijvoorbeeld. Soms zijn studenten+ door hun belemmering niet in staat het voorgeschreven aantal uren te werken, zodat ze niet binnen de stageperiode aan het gestelde aantal uur kunnen komen. Soms lukt het door de belemmering niet om een bepaalde opdracht te maken of een einddoel te behalen om een voldoende te krijgen. Met enige creativiteit en flexibiliteit is prima een oplossing te vinden. Het is vaak mogelijk om langere tijd stage te lopen of bepaalde competenties op een andere manier te toetsen. Een helder geformuleerde stageopdracht helpt daarbij. De studentendecaan kan helpen met ideeën en bij het aanvragen van een aanpassing bij de examencommissie. De student kan daar ook terecht voor hulp bij het aanvragen van praktische aanpassingen of voorzieningen. Maak vooraf afspraken over extra begeleiding op de werkplek als het nodig is; wanneer en hoe vaak er contact is en leg ook zelf contact met de stagebegeleider op het stagebedrijf om zo de lijntjes kort te houden en de verwachtingen op elkaar af te stemmen. Op de website van handicap + studie staat een handboek voor stage en werk met nuttige tips voor de student en de begeleider.

Studentendecaan

Vaak heb je als studentendecaan aan het begin van de studie intensief contact met een student+. Maar verlies je de student tijdens de stage uit het oog? Je hebt je kennis en creativiteit ingezet om voorzieningen en aanpassingen te regelen. Maar nu dient de stage zich aan. Die voltrekt zich veelal buiten jouw gezichtsveld, terwijl er misschien nieuwe aanpassingen en oplossingen nodig zijn. Jouw kennis van de belemmering en de situatie kunnen daarbij van grote waarde zijn voor de stagebegeleider én de student. Je kunt meedenken in oplossingen in de nieuwe werksituatie en als die gevonden zijn de student helpen bij het aanvragen bij instanties of examencommissie.