Stage lopen

Beslissers

Lid van Examencommissie

Aan stageopdrachten valt niet te tornen, of toch wel? Als lid van de examencommissie krijg je soms te maken met aanvragen van studenten+ voor aanpassing in omvang of stageopdracht. Omdat ze bijvoorbeeld door hun belemmering niet in staat zijn het voorgeschreven aantal uren te werken. Of soms is het niet mogelijk door de belemmering om een bepaalde opdracht te maken en een einddoel te behalen om een voldoende te krijgen. Competenties kun je vaak ook op andere manieren dan voorgeschreven in het curriculum aantonen. De docent en de studentendecaan hebben met wat creativiteit en flexibiliteit samen met de student een andere manier gevonden. Als examencommissie beoordeel je de aanpassing op noodzakelijkheid en geschiktheid. Een aanpassing in de stage kan ervoor zorgen dat de student toch het diploma kan halen zonder dat de eindeisen in het geding komen.