Studeren

Begeleiders

Docent

Een student+ komt jouw vak volgen. Je kunt vooraf al veel betekenen. Je kunt voor de start van je colleges al iets vertellen over je werkwijze, de tijdsinvestering, welke werkvormen je hanteert en welke mogelijke voorzieningen er zijn. Daarmee stel je de student+ in de gelegenheid na te denken over de voorzieningen die hij of zij nodig heeft om jouw vak te kunnen volgen. Zo kun jij daar als docent vanaf het begin rekening mee houden en kan de student+ voorzieningen bijtijds aanvragen bij de studentendecaan. Vooraf contact met de studentendecaan over wat er mogelijk is op dit gebied helpt ook. Of kijk voor ideeën bij de studietips op de website van handicap + studie. Ook kan het helpen als de student samen studeert met een klasgenoot die tegen dezelfde hobbel aanloopt.

Studentendecaan

Soms weet je zeker dat een student+ geholpen is met een bepaalde voorziening, maar krijg je de examencommissie niet mee. Wat kan je daarbij helpen? Samenwerken met de vakdocent kan helpen. Je kunt de docent vanaf het begin erbij betrekken en vragen mee te denken in oplossingen. De docent weet wat er wordt gevraagd van de student, terwijl jij weet welke voorzieningen er mogelijk zijn. Het is dan wel nodig de docent tijdig te informeren over de komst van een student+. Je kunt je collega's van ICT vragen na te denken hoe dat mogelijk is. Via een link met de informatie uit de studiekeuzecheck bijvoorbeeld. Informatie over functiebeperkingen en mogelijke voorzieningen voor docenten aanbieden op een centrale plek, bijvoorbeeld de ELO, helpt ook.

In onverwachte situaties zoals plotselinge ziekenhuisopname of een grillig ziektebeeld, is snelle toekenning van een voorziening nodig. Misschien kun je in zulke situaties in overleg met de examencommissie proberen een voorlopige toekenning te regelen waarover de examencommissie later definitief beslist. Dat heeft veel voordelen. Ten eerste kan de student er meteen gebruik van maken en loopt hij of zij geen vertraging op. Ten tweede heeft de examencommissie de tijd voor een zorgvuldig definitief besluit. Ten derde kan de student de voorziening alvast uitproberen en ervaren of het helpt. Als laatste kan de student daarmee aantonen aan de examencommissie dat de voorziening geschikt is!

Coördinator Studeren met een functiebeperking

Je hebt met plezier meegewerkt aan een mooi beleidsplan over Studeren met een functiebeperking. Hoe zorg je dat het werkt in de praktijk? Als coördinator heb je als geen ander het overzicht over de verschillende begeleiders en ondersteuners en weet je vaak waar het goed gaat en waar niet. Studieproces in kaart helpt je om te zien waar de verschillende disciplines elkaar kunnen ondersteunen. Jij kunt overleg initiëren om met elkaar op goede ideeën te komen om de uitvoering te verbeteren. Je kunt ook terecht bij handicap + studie voor advies over het implementeren van beleid. Met de methode De werkvloer op! breng je 'probleemterreinen' in kaart en wordt met ondersteuning van een medewerker van handicap + studie samen op de werkvloer aan oplossingen gewerkt. Als je interesse hebt in deze methode, kun je contact opnemen met handicap + studie.