Studeren

Beslissers

Lid van Examencommissie

Soms heeft een student+ plotsklaps een voorziening nodig, omdat hij uitvalt door ziekte. Dan kan het wachten op een besluit van de examencommissie lang duren. Denk aan Suzanne die om opnames van colleges vraagt, omdat zij langdurig niet naar college kon gaan door een streptokokkeninfectie. Het kan ook zijn dat de student+ pas tijdens het studeren merkt welke voorziening hij of zij nodig heeft. Een versnelde procedure waarbij de studentendecaan een voorlopige voorziening regelt, kan dan handig zijn. Als lid van de Examencommissie neem je binnen de reguliere tijd (zes weken) alsnog een definitief besluit. Bijkomend voordeel: de student kan de voorziening alvast uitproberen, ervaren of het helpt en daarmee aantonen dat de voorziening geschikt is! Een belangrijk criterium van de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap en chronische ziekten (WGBh/cz) aan de hand waarvan je de aanvraag beoordeelt.

Directeur Faculteit, Domein, Instituut

Je wilt niet dat studenten+ lang op toekenning van een voorziening moeten wachten, waardoor ze vertraging oplopen. Soms doen zich onverwachte situaties voor zoals plotselinge ziekenhuishuisopname of verergering van klachten. Of soms merkt de student+ pas tijdens het studeren dat hij een voorziening nodig heeft. In zulke gevallen kan het helpen als de studentendecaan een voorlopige voorziening kan regelen. De student is daarmee meteen geholpen, de examencommissie beslist in een later stadium definitief. Stimuleer ook dat de docent een actieve rol heeft in het meedenken over voorzieningen. Als de docent de student+ vroegtijdig informeert over zijn werkwijze, kan de student alvast kan nadenken over de voorzieningen die hij nodig heeft om het vak te kunnen volgen en tijdig een aanvraag indienen. Schakel een ICT-medewerker in om de informatievoorziening aan docenten te verbeteren.