Werken

Begeleiders

Studieloopbaanbegeleider, Studieadviseur

Als studieloopbaanbegeleider of studieadviseur weet je dat oriëntatie op werk al tijdens de studie belangrijk is voor alle studenten. Dat geldt zeker voor studenten+. Het kan voor hen extra moeilijk zijn om na de studie snel een baan te vinden. Maar vaak is de student+ zo druk bezig met de studie dat er nog geen of onvoldoende aandacht is voor oriëntatie op werk. Prettig als je als studieloop- baanbegeleider het onderwerp tijdig ter sprake brengt! Je kunt de student iets vertellen over de mogelijkheden van loopbaanadvies en ondersteuning. Misschien is er een Career Service bureau of Loopbaanbureau binnen je instelling waar je de student+ naar kunt verwijzen. Vertel je collega's van Career Services of loopbaanbureau ook over de specifieke informatie over werken met een functiebeperking die handicap + studie aanbiedt op de website onder Stage en Werk.