Klik op een van onderstaande sleutelmomenten of gebruik het snelkeuzemenu rechts

Ontdek de sleutelmomenten van studeren
met een beperking en jouw rollen hierin.

Sleutelmoment kiezen

Een studie kiezen is leuk, maar soms ook moeilijk. Wat helpt om je te oriënteren, is het bezoeken van open dagen en het volgen van proeflessen en meeloopdagen. Bekijk de websites van hogescholen en universiteiten. Al deze informatie wijst je de weg.

Sleutelmoment kiezen

Is de studie die jij kiest ook passend? Speelt je functiebeperking een rol en hoe kom je aan meer informatie daarover?
'Ik heb zeker rekening gehouden met mijn dyscalculie en dyslexie bij het maken van de studiekeuze. Ik vond talen niet leuk, had er ook veel moeite mee. Hoewel ik niet goed was in wiskunde door mijn dyscalculie, was ik wel goed in de manier van denken die bij bètavakken belangrijk is. Ik heb daarom voor Biologie gekozen. Ik vond dit een erg interessant vakgebied en bij Biologie komt veel minder wiskunde en natuurkunde voor dan bij andere bètaopleidingen.'
Joris, afgestudeerd universitair student Biologie, heeft dyscalculie en dyslexie

Sleutelmoment kiezen

Is de studie die jij kiest ook passend? Speelt je functiebeperking een rol en hoe kom je aan meer informatie daarover?
Sleutelfiguren

Sleutelfiguren

Begeleiders
Begeleider voortgezet onderwijs of studieloopbaanbegeleider mbo
Je decaan, mentor of studieloopbaanbegeleider kan je adviseren bij het kiezen van een vervolgopleiding. De decaan heeft veel hulpmiddelen daarvoor: van voorlichtingsfolders tot een beroepsinteressetest.

Studentendecaan hoger onderwijs
De studentendecaan in het hoger onderwijs kan jou als aankomend student adviseren. Bijvoorbeeld als je studiebelemmering verwacht door bijzondere omstandigheden. Heb je vragen of wil je advies over studeren met een functiebeperking, studiekeuzetwijfel, studiefinanciering, studievertraging en nog veel meer? De studentendecaan is er voor je!

Ondersteuners
Ouders en verzorgers
Je ouders en/of je verzorgers kennen je door en door. Vraag hen om advies. Neem ze mee in je zoektocht naar een studie. Welke beroep hebben zij? Is dat ook iets voor jou of juist niet?

Studenten+
Ken je mensen van jouw school die dezelfde studie zijn gaan doen? Zij kunnen je vertellen over hun ervaringen. Je kunt bij hen checken of je beeld en verwachtingen van de studie kloppen.

 
Doen

Doen

 • Denk na over het beroep dat je wilt gaan doen. Wat kun je op de korte en lange termijn doen om dat doel te bereiken? Is je toekomstbeeld realistisch?
 • Schrijf je in voor open dagen, meeloopdagen en proefstuderen bij opleidingen van jouw keuze. Tip: kijk ook naar vergelijkbare opleidingen. Soms sluit een andere opleiding beter aan bij je talenten of biedt deze betere voorzieningen.
 • Zoek informatie bij hogescholen over ‘studeren met een functiebeperking’.
 • Maak een afspraak met de decaan en zorgcoördinator over je studiekeuze en de vragen die je hebt over mogelijke studiebelemmeringen.
 • Maak een afspraak met de studentendecaan van de opleiding van jouw keuze. Hij of zij kan je vertellen hoe de instelling je kan ondersteunen. Vraag alles wat je wilt weten!
 • Lees ervaringsverhalen of maak een afspraak met studenten+. Zij kunnen je vertellen over hun ervaringen met studeren met een functiebeperking. Sommige instellingen hebben speciale platforms waar deze studenten online bij elkaar komen.
 • Kijk ook naar de cultuur op de hogeschool of universiteit. Is een beperking bespreekbaar?
Meer weten

Meer weten

Mijn studieplan. Start studeren >>
Deze site van het ministerie van OCW helpt je bij je studievoorbereiding. Zo begin je straks goed voorbereid aan je nieuwe opleiding.

Studiekeuze123 >>
Op deze website vind je informatie over opleidingen. Ook lees je per instelling hoe andere studenten+ het studeren met een functiebeperking waarderen.

Icares >>
De digitale beroepentest op deze site kijkt niet alleen welk beroep bij je past, maar ook of dit beroep geschikt is voor iemand met een beperking.

handicap + studie over instroom >>
Op deze site vind je informatie over gaan studeren met een functiebeperking, bijvoorbeeld over je rechten en financiën.

Gaan studeren >>
Wil je verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Deze brochure helpt je op weg. Je ontdekt hoe je een studie kiest die bij je past en leest over mogelijke aanpassingen aan je studie en extra studietijd.

 

Sleutelmoment aanmelden

Je hebt een keuze gemaakt en je meldt je vóór 1 mei aan bij de hogeschool of universiteit via Studielink. Voor numerus fixus-opleidingen (loting) geldt aanmelden vóór 15 januari. Er volgt een studiekeuzecheck of decentrale selectie.

Sleutelmoment aanmelden

Ga je melden dat je een functiebeperking hebt? Waarom en wat doen ze met die informatie? Speelt het een rol bij de toelating?
'Ik heb in Studielink niet aangegeven dat ik een functiebeperking heb. Ik wist niet precies wat mijn voordeel dan zou zijn en dacht, ik zie wel waar het schip strandt, eerst maar eens zien hoe het gaat.'
Joris, afgestudeerd student Bachelor Biologie, heeft dyscalculie en dyslexie

Sleutelmoment aanmelden

Ga je melden dat je een functiebeperking hebt? Waarom en wat doen ze met die informatie? Speelt het een rol bij de toelating?
Sleutelfiguren
Begeleiders

Studentendecaan hoger onderwijs
De studentendecaan in het hoger onderwijs kan jou ondersteunen bij het aanvragen van de juiste begeleiding en/of voorzieningen. Hij of zij heeft vaak goed zicht op de mogelijkheden die er zijn bij jouw opleiding.

Studiekeuzeadviseur
Sommige opleidingen hebben een studiekeuzeadviseur. Deze kan jou adviseren of de opleiding van je keuze bij jouw talenten past. Hij of zij gaat met jou in gesprek over wie je bent, wat je kunt en wat bij jou past.

Beslissers

Directeur faculteit, domein, instituut
De directeur van de betreffende faculteit, domein of instituut is verantwoordelijk voor het bevestigen van je aanmelding.

Ondersteuners

Decaan
De decaan van je school weet waar en hoe je je het beste kunt aanmelden. Heb je extra vragen over het aanmelden? Bespreek die dan met je decaan.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator kent je persoonlijke situatie. Vraag hem of haar om mee te denken over welke voorzieningen je kunt gaan gebruiken tijdens je studie. Misschien wil je zorgcoördinator ook samen met jou in gesprek met de studentendecaan van de hogeschool of universiteit.

Doen

Doen

 • Kies jouw moment om je functiebeperking bespreekbaar te maken, maar wacht niet te lang. In veel gevallen vragen opleidingen ernaar bij de inschrijving in Studielink. Je kunt er ook voor kiezen om dit te doen in een persoonlijk gesprek met de studentendecaan of studiekeuzeadviseur. Als je je op tijd meldt, kunnen voorzieningen ook op tijd geregeld worden. Het melden van een functiebeperking mag wettelijk geen reden zijn tot afwijzen.
 • Maak voor de start van je studie een afspraak met de studentendecaan en bespreek mogelijke studiebelemmeringen. Samen leggen jullie vast welke mogelijkheden er zijn om je tijdens je studie te ondersteunen. Breng je eigen ervaring uit het voortgezet onderwijs in. Wat hielp jou? Wat breng je mee aan hulpmiddelen? Vraag hoe de informatie die jij geeft, gebruikt wordt. Het intakegesprek is vertrouwelijk.
 • Stel al je vragen, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.
Meer weten

Meer weten

handicap + studie over instroom >>
Op deze website vind je informatie over gaan studeren met een functiebeperking, bijvoorbeeld over je rechten en financiën.

Gaan studeren >>
Wil je verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Deze brochure helpt je op weg. Je ontdekt hoe je een studie kiest die bij je past en leest over mogelijke aanpassingen aan je studie en extra studietijd.

Studietips >>
Met deze studietips van handicap + studie zoek je naar oplossingen voor je studieproblemen. Hoe werkt het? Je selecteert je type beperking en de studieactiviteiten die problemen veroorzaken. Op basis daarvan krijg je tips om je studie soepeler te laten verlopen. Deze studietips kun je gebruiken om samen met je studentendecaan of studieadviseur de voorzieningen te regelen die je studie het beste ondersteunen.

Studielink >>
Via deze website kun je je met je digiD inschrijven voor de opleiding van jouw keuze. Hierbij kun je aangeven dat je een functiebeperking hebt.

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of chronische ziekte >>
Mag de onderwijsinstelling je weigeren omdat je een handicap hebt? Is een lift verplicht in onderwijsinstellingen? In deze brochure van het College van de Rechten van de Mens staan de rechten van studenten met een beperking en de plichten van onderwijsinstellingen.

 

Sleutelmoment kennismaken

Je maakt kennis met medestudenten en met de mensen van de opleiding en verkent de mogelijkheden en faciliteiten van de opleiding.

Sleutelmoment kennismaken

Je hebt een functiebeperking. Moet je dat vertellen en wanneer? Welke hulpmiddelen of voorzieningen kun je gebruiken en hoe moet je dat regelen?
'Toen ik ging studeren, heb ik een gesprek gehad met de decaan die een aantal voorzieningen kon regelen. Ook vertelde ik klasgenoten altijd meteen wat mijn belemmeringen waren en waar ze me mee zouden kunnen helpen. Zo waren ze zich ervan bewust dat het voor mij onhandig is als er tassen op de grond liggen, omdat ik niet goed zie en daarover struikel. Ook konden ze me vaak helpen met structuur bieden. Zolang je zelf het initiatief neemt en je niet zielig opstelt, kom je een heel eind.'
Job, afgestudeerd hbo-student Economie, heeft kokervisus en geheugenproblemen

Sleutelmoment kennismaken

Je hebt een functiebeperking. Moet je dat vertellen en wanneer? Welke hulpmiddelen of voorzieningen kun je gebruiken en hoe moet je dat regelen?
Sleutelfiguren

Sleutelfiguren

Begeleiders

Studentendecaan
De studentendecaan weet alles over hulpmiddelen en voorzieningen die de opleiding kan bieden. Je bespreekt tijdens het intakegesprek de mogelijke studiebelemmeringen. Samen leggen jullie vast welke voorzieningen je gaat gebruiken (en aanvragen) voor tijdens je studie.

Studiebegeleider
De studieloopbaanbegeleider kan je adviseren over de aanpak van je studie. Hij of zij heeft verstand van de inhoud en de vorm van je studie. Ook kan hij of zij helpen bij het maken van een studieplanning en het inschatten van mogelijke (inhoudelijke) knelpunten. In het hbo heet een studiebegeleider meestal een studieloopbaanbegeleider. In het wo is dit de studieadviseur.

Docent
Docenten willen jou als student enthousiast maken voor hun vak. Zij kunnen je meer vertellen over de inhoud van het vak en de verwachtingen. Kennismaken met de docent is zinvol als je verwacht belemmeringen te gaan ervaren bij het vak.

Ondersteuners

Medestudenten, studenten van platform voor studenten+
Wil je meer informatie over studeren met een functiebeperking? Of wil je kennismaken met studenten van de hogeschool die een functiebeperking hebben? Op sommige hogescholen is er een platform voor studenten met een beperking en/of chronische ziekte. Regelmatig organiseren zij leuke, informatieve en leerzame activiteiten.

Doen

Doen

 • Maak een afspraak met de studentendecaan voor een intakegesprek. Samen met hem of haar kun je de benodigde voorzieningen of aanpassingen aanvragen bij de examencommissie.
 • Stel al je vragen, zodat je later niet voor verrassingen komt te staan.
 • Vertel docenten wat jij nodig hebt om goed te kunnen studeren. Als je de belemmeringen die je ervaart toelicht, zorgt dat soms voor meer begrip.
 • Maak actief contact met medestudenten. Door hen te vertellen over je functiebeperking en mogelijke studiebelemmeringen, kweek je begrip. Als het nodig is, kunnen zij je ook ondersteunen bij het studeren.
 • Ga op onderzoek uit of je hogeschool een platform heeft voor studeren met een functiebeperking of werkt met een maatjesproject. Zo leg je makkelijker contact met andere studenten+.
Meer weten

Meer weten

handicap + studie over studiestart >>
Op deze website vind je informatie over hoe je je kunt voorbereiden op de studiekeuzecheck en het intakegesprek.

 

Sleutelmoment betalen

Je vraagt bij DUO studiefinanciering aan en een ov-jaarkaart. Studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Extra lenen doe je als je ouders niet kunnen bijspringen. Of je neemt een bijbaantje.

Sleutelmoment betalen

Je hebt een functiebeperking. Moet je dat vertellen en wanneer? Welke hulpmiddelen of voorzieningen kun je gebruiken en hoe moet je dat regelen?

Sleutelmoment betalen

Je hebt een functiebeperking. Moet je dat vertellen en wanneer? Welke hulpmiddelen of voorzieningen kun je gebruiken en hoe moet je dat regelen?
Sleutelfiguren

Sleutelfiguren

Begeleiders

Studentendecaan
De studentendecaan kan je adviseren bij vragen over studiefinanciering. Hij of zij is als geen ander op de hoogte van financiële regelingen. De studentendecaan weet welke financiële consequenties het kan hebben als je vroegtijdig stopt of overstapt naar een andere studie.

Ouders en verzorgers
Je ouders en verzorgers kunnen met je meedenken over het financiële plaatje. Welke kosten maak je als je gaat studeren? Wat zijn je inkomsten? Welke extra kosten maak je als gevolg van je functiebeperking? Wat verandert er binnen je zorgverzekering als je 18 wordt?

Doen

Doen

 • Vraag op tijd, bij voorkeur 3 maanden van tevoren, studiefinanciering aan. Als je jonger bent dan 30 jaar en een voltijdopleiding aan hbo of universiteit volgt, kun je studiefinanciering aanvragen.
 • Check bij gemeente en DUO op welke compensatie of toeslagen je recht hebt. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld langer over je opleiding gaat doen of dat je aangepast vervoer nodig hebt. In sommige gevallen kan dit vergoed worden.
 • Maak een studiebegroting voor jezelf. Overleg hierover met je ouders/verzorgers.
 • Check het studentenstatuut van de onderwijsinstelling: kun je een beroep doen op de financiële middelen binnen het Profileringsfonds?
Meer weten

Meer weten

DUO over studievertraging >>
Soms lukt het door bijzondere omstandigheden niet om op tijd af te studeren. Of je moet helemaal stoppen met je studie. Op de website van DUO lees je wanneer uitzonderingen gemaakt kunnen worden op de regels van de prestatiebeurs.

Financieel slim je studie doorlopen >>
Bekijk hoe je financieel slim je studie kunt doorlopen. Welke mogelijkheden zijn er voor financiële compensatie voor studenten met een functiebeperking?

handicap + studie over studiefinanciering >>
Op deze website vind je informatie over studiefinanciering en de studietoeslag.

Sleutelmoment studeren

Je volgt als student hoor- en werkcolleges, voert praktijkopdrachten uit en werkt samen met andere studenten aan groepsopdrachten.

Sleutelmoment studeren

Als student+ kun je vanwege je beperking niet altijd meedoen aan alle studieactiviteiten. Misschien merk je pas tijdens het studeren dat je een hulpmiddel nodig hebt. Hoe krijg je dat snel geregeld, zodat je geen vertraging oploopt?

'Aan het begin van het schooljaar werd ik zes weken ziek van de streptokokkenbacterie en heb ik ook in het ziekenhuis gelegen. Het was ontzettend lastig om toen voorzieningen te krijgen. Omdat ik niet naar de colleges kon, vroeg ik of deze werden opgenomen, wat niet mogelijk was. Zelfs toen ik zelf had geregeld dat docenten een camera konden afhalen bij de hogeschool, kon dat niet volgens de hoofdcoördinator. Het was allemaal 'te kort dag', zei diegene. Het enige wat ze één keer hebben geprobeerd is een skype- verbinding tijdens een college. Maar als je ziek bent, kun je niet voorspellen of je op het moment van de les je goed genoeg voelt en bovendien was de verbinding slecht. Uiteindelijk waren mijn klasgenoten hier een sleutelfiguur, omdat ik al hun aantekeningen mocht hebben.'
Suzanne, hbo-student Sociale studies, heeft een gehoorbeperking

Sleutelmoment studeren

Als student+ kun je vanwege je beperking niet altijd meedoen aan alle studieactiviteiten. Misschien merk je pas tijdens het studeren dat je een hulpmiddel nodig hebt. Hoe krijg je dat snel geregeld, zodat je geen vertraging oploopt?
Sleutelfiguren
Begeleiders

Docent
De docent kan je van alles vertellen over zijn vak: over de werkwijze, de tijdsinvestering, welke werkvormen hij of zij hanteert en welke voorzieningen er mogelijk zijn. Door vooraf met de docent te praten, kun je nadenken over de voorzieningen die je nodig hebt om het vak te kunnen volgen. Zo kan de docent daar vanaf het begin rekening mee houden.

Studentendecaan
De studentendecaan kan jou samen met de docent helpen met inschatten welke voorzieningen voor jou handig zijn. De studentendecaan adviseert de examencommissie over je aanvraag.

Studiebegeleider
In het hoger onderwijs heet een studiebegeleider meestal een studieloopbaanbegeleider. In het wo is dit de studieadviseur. De studiebegeleider kan je adviseren over de aanpak van je studie. Hij of zij kan bijvoorbeeld helpen bij het maken van een studieplanning en het inschatten van mogelijke (inhoudelijke) knelpunten.

Beslissers

Lid van de Examencommissie
De examencommissie neemt de beslissing welke voorzieningen je tijdens het studeren en bij toetsing en examinering in mag zetten. Een aanvraag doen duurt maximaal 6 weken. Leg dus op tijd contact met deze commissie!

Ondersteuners

Medewerker facilitaire dienst
De medewerker van de facilitaire dienst is vaak medeverantwoordelijk voor het realiseren van bepaalde voorzieningen en voor de toegankelijkheid van alle gebouwen.

Doen

Doen

 • Zorg goed voor jezelf. Als je iets nodig hebt, vraag er dan om. Veel scholen hebben regelingen voor voorzieningen en aanpassingen. Een voorziening kan de kans op studiesucces vergroten.
 • Vraag voorzieningen voor het volgen van lessen op tijd aan bij de examencommissie. Doe dit samen met je studentendecaan. Hij of zij adviseert de examencommissie.
 • Maak een afspraak met docenten van vakken waar je verwacht belemmeringen te ervaren. Bespreek met hen wat de mogelijkheden zijn.
 • Ga na of jouw hogeschool of universiteit ook studiegroepen of studiecursussen heeft die je extra kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld een cursus ‘omgaan met faalangst’ of ‘studeren met ADHD’.
 • Zoek informatie over studeren met jouw specifieke functiebeperking. Lees de tips van studenten die met een functiebeperking studeerden.
Meer weten

Meer weten

Meekijken met studenten. Vijf korte films. >>
Vijf korte films gemaakt door studenten van de HKU. Zij geven een kijkje in de belemmeringen, de dromen en het dagelijks leven van verschillende studenten met een functiebeperking. Zo laat de slechthorende studente Leonie zien hoe ze geneeskunde studeert. En Alex vertelt dat hij met één arm prima kan studeren aan het conservatorium.

Studietips >>
Met deze studietips van handicap + studie zoek je naar oplossingen voor je studieproblemen. Hoe werkt het? Je selecteert je type beperking en de studieactiviteiten die problemen veroorzaken. Op basis daarvan krijg je tips om je studie soepeler te laten verlopen. Deze studietips kun je gebruiken om samen met je studentendecaan of studieadviseur de voorzieningen te regelen die je studie het beste ondersteunen.

 

Sleutelmoment leren in de praktijk

Als student moet je ook leren hoe je kennis kunt toepassen. Dus volg je praktijklessen, doe je veldwerk of werk je in het lab.

Sleutelmoment leren in de praktijk

Als student+ ontdek je soms dat het oefenen in de praktijk niet gaat. Je loopt telkens vast of je kunt een handeling niet uitvoeren vanwege je functiebeperking. Hoe ga je hiermee om?

'In mijn opleiding moest ik ook een vreemde taal leren spreken. Ik merkte dat het onthouden en reproduceren van woorden mij veel moeite kostte door mijn geheugenverlies. Doordat een bijlesdocent mij hielp met structuur, kon ik mijzelf strategieën aanleren waardoor ik de woorden wel onthield. Tijdens kennismakingsgesprekken bij bijvoorbeeld een snuffelstage, vertelde ik altijd over mijn belemmeringen en wat ik wel en niet kan. Zo heb ik veel behoefte aan structuur en regelmatige feedback.'
Job, afgestudeerd hbo-student Internationale Economie, heeft kokervisus en problemen met zijn korte termijn geheugen

Sleutelmoment leren in de praktijk

As student+ ontdek je soms dat het oefenen in de praktijk niet gaat. Je loopt telkens vast of je kunt een handeling niet uitvoeren vanwege je functiebeperking.
Sleutelfiguren

Sleutelfiguren

Docent
De (praktijk)docent kan je van alles vertellen over zijn vak: over de werkwijze, de tijdsinvestering, de praktijkopdrachten en welke voorzieningen er mogelijk zijn. Door vooraf met de docent te praten, kun je nadenken over de voorzieningen die je in de praktijk nodig hebt. Stel in die gesprekken het leerdoel centraal. De aanpassingen of voorzieningen helpen jou bij het bereiken van het leerdoel.
Heb je een goede klik met een docent die werkt in het beroep dat je straks ook wilt gaan uitoefenen? Vraag dan of hij of zij je wil coachen in je oriëntatie en voorbereiding op je toekomstige werk.

Studentendecaan
Niet elke (praktijk)docent weet alles van a tot z als het gaat over functiebeperkingen en bijbehorende belemmeringen. Dat hoeft ook niet. Soms is er maar een kleine aanpassing nodig om praktijkproblemen weg te nemen. Wil je docent meer weten, maak dan samen een afspraak bij de studentendecaan.

Studiebegeleider
In het hoger onderwijs heet een studiebegeleider meestal een studieloopbaanbegeleider. In het wo is dit de studieadviseur. De studiebegeleider kan je adviseren over de aanpak van je studie. Hij of zij heeft verstand van de inhoud en de vorm van je studie. De studiebegeleider kan je helpen bij het maken van een studieplanning en het inschatten van mogelijke (inhoudelijke) knelpunten.

 
Doen

Doen

 • Bespreek vooraf met je praktijkdocenten de mogelijkheden binnen jouw opleiding.
 • Oriënteer je breed op het werkveld dat past bij je opleiding. Welke werkzaamheden of beroepen sluiten het beste aan bij jouw talenten?
 • Bespreek indien nodig alternatieven of aanpassingen die nodig zijn om het veldwerk succesvol te laten verlopen.
 • Beschrijf je toekomstplannen: vraag een vakdocent om je hierin persoonlijk te coachen.
Meer weten

Meer weten

Meekijken met studenten. Vijf korte films. >>
Deze vijf korte films zijn gemaakt door studenten van de HKU. Zij geven een kijkje in de belemmeringen, de dromen en het dagelijks leven van verschillende studenten met een functiebeperking. Zo laat de slechthorende studente Leonie zien hoe ze geneeskunde studeert. En Alex vertelt dat hij met één arm prima kan studeren aan het conservatorium.

Sleutelmoment punten halen

Studiepunten verdien je door examens, toetsen en opdrachten te maken. In het eerste jaar is vaak een minimum aantal studiepunten vereist om door te mogen gaan naar het tweede jaar.

Sleutelmoment punten halen

Soms spelen daarbij nog extra vragen: bepaalde toetsen of toetsvormen gaan niet goed samen met je belemmeringen. Maar je moet ze wel maken, want ze liggen vast in het curriculum of leerplan. Je loopt misschien studiepunten mis en hebt aan het einde van het eerste jaar onvoldoende studiepunten om door te mogen.

'Ik haalde steeds de examens niet. Ik las alle boeken, maar op het moment dat ik dan een tentamen moest maken, kwam het er niet goed uit. Ik denk dat het achteraf te maken had met de manier van leren. Het was alleen maar lezen en weinig toepassen. Ook had ik toen nog geen hulpmiddelen of meer inzicht in hoe ik op een andere manier kon leren. Ik ben toen naar de studieadviseur gegaan, die me heeft doorverwezen naar de studentenpsycholoog. Die gaf aan dat ik me wellicht moest gaan testen op dyslexie. De studentendecaan heeft ervoor gezorgd dat ik extra tijd kreeg voor tentamens en deze kon maken in een aparte ruimte met anderen die ook extra tijd kregen. Ook kreeg ik af en toe tentamens met extra groot lettertype. Dit had ik eigenlijk niet nodig. Ik ben toen zelf op zoek gegaan naar andere manieren van leren en ben een cursus mindmaps maken gaan volgen. Dit was voor mij echt een omkeerpunt. Door het maken van mindmaps maak ik de stof visueler en onthoud ik het beter. Ik ben bezig met het duidelijk krijgen van samenhang, hoe het past in een groter geheel en hoe het is gekoppeld aan andere onderwerpen. Doordat ik het daardoor beter snapte, gingen tentamens en schrijfopdrachten ook veel gemakkelijker. Wel had ik het beter gevonden als er binnen de opleiding dit soort cursussen werden aangereikt of in ieder geval over wordt geadviseerd. Het had mij geholpen als ik ook de mogelijkheid had om bijvoorbeeld over opdrachten of mijn afstuderen langer te doen. Dan had ik daar denk ik betere resultaten voor gehaald.'
Sandra, afgestudeerd hbo Communicatie en master Global Studies aan de universiteit in Zweden, heeft dyslexie en chronische rugpijn

Sleutelmoment punten halen

Bepaalde toetsen of toetsvormen gaan niet goed samen met je belemmeringen. Maar je moet ze wel maken, want ze liggen vast in het curriculum of leerplan. Je loopt misschien studiepunten mis en hebt aan het einde van het eerste jaar onvoldoende studiepunten om door te mogen.
Sleutelfiguren

Sleutelfiguren

Begeleiders

Studiebegeleider
In het hoger onderwijs heet een studiebegeleider meestal een studieloopbaanbegeleider. In het wo is dit de studieadviseur. Je studiebegeleider kan samen met jou en je vakdocent bekijken hoe het komt dat je steeds tegen dezelfde problemen aanloopt bij een bepaalde toets of werkvorm als gevolg van een belemmering. Is het de toets of de werkvorm? Kan extra tijd helpen? Of het gebruik van een hulpmiddel? Soms ligt de oplossing in een alternatieve toetsvorm.

Studentendecaan
De studentendecaan kan jou ondersteunen bij het doen van een aanvraag voor een aangepaste toets(voorzieningen). De studentendecaan adviseert de examencommissie waarom jij de aanpassing nodig hebt. Soms mag de decaan ook zelf voorzieningen toekennen.

Beslissers
Lid van Examencommissie
De examencommissie neemt de beslissing over welke voorzieningen je tijdens het studeren en bij toetsing en examinering in mag zetten. Een aanvraag doen duurt maximaal 6 weken. Het is dus belangrijk om op tijd contact te leggen met de examencommissie. Bij de beoordeling van een aanvraag zijn de criteria uit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekten (WGBh/cz) leidend.
Doen

Doen

 • Vraag alternatieven bij toetsen en toetsvoorzieningen op tijd aan bij de examencommissie. Reken voor een aanvraag 6 weken.
 • Maak een afspraak met de studentendecaan. Hij of zij kan je ondersteunen bij het doen van de aanvraag en heeft een adviserende rol naar de examencommissie.
 • Informeer docenten en surveillanten over de toegekende voorziening.
 • Zorg voor een verklaring van een deskundige, zoals van een huisarts, fysiotherapeut of psycholoog. In de verklaring staat dat je belemmeringen ervaart en dat hiervoor aanpassingen nodig zijn bij het studeren. Je hoeft daarbij niet te verklaren wat je hebt, maar wel dat er iets is waardoor aanpassingen nodig zijn. De meeste examencommissies vragen naar zo’n verklaring.
Meer weten

Meer weten

Toetsen, niet minder maar anders. Referentiemodel >>
Op bladzijde 10 tot en met 13 van deze brochure lees je hoe de procedure eruit ziet voor het aanvragen van een alternatieve toets.

handicap + studie over onderwijs en tentamens >>
Op deze website vind je relevante wet- en regelgeving die van toepassing is bij het aanvragen van aangepaste toetsvormen of toetsvoorzieningen.

handicap + studie over bezwaar en beroep >>
Ben je het niet eens met de beslissing van de examencommissie? Op de website van handicap + studie vind je informatie over bezwaar- en beroepmogelijkheden.

handicap + studie over toetsing en examinering >>
Hier vind je voorbeelden van aangepaste toetsen en de manier waarop examencommissies hiernaar kijken.

Recht op gelijke behandeling voor studenten met een handicap of chronische ziekte. >>
In deze brochure van het College van de Rechten van de Mens lees je over de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekten (WGBh/cz). Voorziening die je aanvraagt, moeten noodzakelijk en geschikt zijn. En de aanpassing mag geen onevenredige belasting vormen voor de instelling.

Toetsen, niet minder maar anders. Zeven portretten. >>
Op het YouTube-kanaal van handicap + studie vind je 7 video’s waarin studenten vertellen wat zij nodig hebben om succesvol te kunnen studeren en toetsen te kunnen maken. Marlies heeft bijvoorbeeld faalangst. Als ze een toets moet maken of presentatie moet geven, klapt ze dicht. Zij vertelt wat ze nodig heeft om toch haar tentamens te kunnen maken.

Sleutelmoment begeleiden

Je praat met de studieadviseur of studieloopbaanbegeleider over de voortgang van je studie. De studentendecaan is er voor meer persoonlijke problemen. De studentenpsycholoog is er voor je bij psychische klachten, zoals faalangst of eenzaamheid.

Sleutelmoment begeleiden

Misschien heb je door je beperking meer behoefte aan begeleiding bij je studievoortgang. Eens per jaar is dan onvoldoende. Kun je meer begeleiding krijgen en bij wie moet je dan moet zijn?

'Een belangrijk moment was dat ik bij een studieadviseur kwam, omdat ik een wiskundig vak weer niet had gehaald. Zij benaderde mij als iemand die het gewoon kon, maar even een andere manier van leren nodig had. Ze raadde me aan om contact op te nemen met een studiegenoot die ook dyscalculie had. Dat was zo'n goede zet! Doordat we van elkaar snapten wat we fout deden en waarom, voelde ik me niet meer dom. Ook hadden we daardoor de motivatie om de werkgroepen door te komen, de opgaven te maken en hebben we allebei het tentamen wel gehaald. Dat is echt een tip: benader studenten met wat ze wel kunnen, niet als slachtoffer. Ik heb ook voordelen van mijn dyscalculie en dyslexie. Omdat ik alles uit mijn hoofd heb moeten leren, weet ik nog steeds de regels voor spelling, omdat het voor mij niet als vanzelf gaat. Ook heb ik geleerd om mijn eigen strategieën te bedenken en out of the box te denken. Dit helpt me nog steeds!'
Joris, afgestudeerd Bachelor Biologie, heeft dyslexie en dyscalculie

Sleutelmoment begeleiden

Misschien heb je door je beperking meer behoefte aan begeleiding bij je studievoortgang. Eens per jaar is dan onvoldoende. Kun je meer begeleiding krijgen en bij wie moet je dan moet zijn?
Sleutelfiguren
Begeleiders
Docent
Met je docent heb je vaak contact tijdens colleges en werkgroepen. En tijdens persoonlijke gesprekken over je studie. Ook al vertel je je persoonlijke verhaal niet uitgebreid, je docent kan wel merken hoe het met je studie gaat. Sommige docenten zullen je aanspreken en vragen hoe het met je gaat of wat je nodig hebt aan voorzieningen. Neem je hem of haar in vertrouwen? Vaak kan de docent met je meedenken over praktische oplossingen. Of je docent kan je doorverwijzen naar bijvoorbeeld de studentendecaan voor extra hulp.

Studiebegeleider
In het hoger onderwijs heet een studiebegeleider meestal een studieloopbaanbegeleider. In het wo is dit de studieadviseur. Met je studiebegeleider praat je over je studievoortgang. Zijn of haar tijd is vaak wel beperkt. Heb je recht op extra begeleiding? Maak daar concrete afspraken over en geef aan waar je zelf behoefte aan hebt.

Studentendecaan
De studentendecaan weet als geen ander dat extra begeleiding soms nodig is. Loop je tegen persoonlijke problemen aan, maak dan een afspraak met de decaan. Wacht niet te lang! Hoe eerder je het deelt, hoe sneller hij of zij je kan helpen.

Studentenpsycholoog
De studentenpsycholoog is er ook voor jou. Deze weet veel over hoe het is om te studeren met autisme, AD(H)D of psychische problemen. Hij of zij kan je persoonlijke hulp bieden en tips geven.
Soms geven studentenpsychologen ook training aan studenten over bijvoorbeeld faalangst of studiestress.

Ondersteuners
Medestudenten
Wil je ervaringen horen en leren van anderen? Soms zijn er speciale studiegroepen voor bijvoorbeeld studenten met ASS of met AD(H)D. Of ouderejaars studenten zijn beschikbaar als studiemaatje. Sommige hogescholen hebben een speciaal platform voor en door studenten met een functiebeperking.

Studiecoaches
Heb je bijvoorbeeld ASS of AD(H)D en wil je extra begeleiding? Er zijn studiecoaches die jou extra kunnen begeleiden, zoals speciale kunstcoaches.

Doen

Doen

 • Maak samen met je begeleider een concreet plan: hoe gaan jullie de begeleiding concreet aanpakken? Welke afspraken maak je samen? Wat verwacht je van elkaar?
 • Bekijk het trainingsaanbod voor studenten van je hogeschool of universiteit. Meld je aan.
Meer weten

Meer weten

Pijn en energiemeter (PEP-meter) >>
Heb je last van pijn en vermoeidheid? Dan is het belangrijk om te weten waar je grenzen liggen. De online Pijn- en Energiemeter (PEP) van handicap + studie geeft je meer inzicht in je belastbaarheid en welke activiteiten pijn en vermoeidheid veroorzaken.

Sleutelmoment stage lopen

Stage lopen is vaak een essentieel onderdeel van je studie: je doet er bruikbare werkervaring op. Zo kun je je alvast oriënteren op je toekomstige loopbaan.

Sleutelmoment stage lopen

Als student+ kan het vinden van een goede stageplek en het stagelopen extra spannend zijn. Lukt het om een hele dag te werken? Zijn aanpassingen op de werkplek te regelen? En ga je collega's over je belemmering vertellen?

'Ik kreeg van het stagebureau een overzicht van bedrijven waar ik stage kon lopen, die ik allemaal heb aangeschreven. Tijdens kennismakingsgesprekken vertelde ik altijd over mijn belemmeringen en wat ik wel en niet kan. Zo heb ik veel behoefte aan structuur en regelmatige feedback. Soms kwamen er ook zaken bij kijken als kosten; zo kon ik niet lopend naar een industrieterrein komen, omdat het veel te gevaarlijk was. Dat bedrijf was bereid de taxikosten te betalen. Als je duidelijk en eerlijk bent, zijn veel mensen wel bereid om je te helpen.'
Job, afgestudeerd hbo-student Internationale Economie, heeft kokervisus

Sleutelmoment stage lopen

Als student+ kan het vinden van een goede stageplek en het stagelopen extra spannend zijn. Lukt het om een hele dag te werken? Zijn aanpassingen op de werkplek te regelen? En ga je collega's over je belemmering vertellen?
Sleutelfiguren
Begeleiders
Docent
Je docent weet hoe belangrijk stage lopen is. Je zoektocht naar een geschikte stageplek kan soms lang duren. Vraag daarom aan je docent om de stageperiode en stageopdracht zo vroeg mogelijk aan te kondigen. Zo heb je voldoende tijd om een stageplek te vinden. Maar ook om voorzieningen naar en op de stagewerkplek aan te vragen.
Vraag bij je docent ook goed na aan welke eisen je tijdens de stage moet voldoen. Zo kun je vooraf bepalen of de stage haalbaar voor je is. Misschien zijn aanpassingen in de opdracht of alternatieven nodig.

Stagebegeleider
Niet elk bedrijf staat open voor stagiaires met een functiebeperking. Vraag daarom ruim voor het begin van je stage een gesprek aan met je stagebegeleider. Hij of zij begeleidt jou tijdens de stageperiode. Kent de begeleider misschien stagebedrijven die goed passen bij jouw situatie, talenten en belemmeringen? Bespreek ook jouw vragen en wensen. Over het wel of niet melden van je functiebeperking bijvoorbeeld. Biedt het stagebureau sollicitatietrainingen aan? Meld je aan en vraag de trainer of ze ook aandacht willen besteden aan extra vragen van studenten+.

Begeleider op de werkplek
De begeleider op je stageplaats is vaak een ervaren werknemer die je inwerkt en uiteindelijk ook een beoordeling geeft. Je begeleider bewaakt samen met jou de voortgang van je stage. Geef duidelijk aan wat je van iemand nodig hebt en vraag naar wat de begeleider concreet van jou verwacht. Vaak volgt een evaluatie tijdens een tussentijdse beoordeling. Je hebt daarna nog de tijd om alle zeilen bij te zetten als het niet goed lijkt te gaan.

Ondersteuners

Studentendecaan
Je studentendecaan kan je ook helpen bij het aanvragen van voorzieningen en aanpassingen in de stageopdracht. Misschien heb je niet meer zo intensief contact met je studentendecaan als bij het begin van je studie. Vraag hem of haar ook nu weer om mee te denken over concrete oplossingen.

Medestudenten
Ken je studenten die een aangepaste stage volgden of gebruikmaakten van extra voorzieningen? Vraag hen om advies! Wat zijn hun ervaringen? Hoe hebben zij succesvol stage gelopen?

Jobcoaches
Als werken in de praktijk lastig voor je is, kun je een beroep doen op een externe jobcoach. Er zijn jobcoachbedrijven gespecialiseerd in het begeleiden van hoger opgeleiden met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt. Een jobcoach moet je vaak zelf inhuren. Soms zijn vergoedingen van de gemeente mogelijk. Een jobcoach kijkt samen met jou welke stageplaatsen passen bij je talenten en wel aanpassingen op de werkplek eventueel nodig zijn.

Doen

Doen

 • Maak op tijd werk van je stage. Hoe vroeger, hoe beter.
 • Gebruik je netwerk voor het vinden van een passende stageplaats.
 • Vraag docenten en stagebegeleiders of zij hun eigen netwerk voor jou willen benaderen.
 • Vraag om advies en ervaringen van anderen over de aanpassingen en voorzieningen op de stageplek.
 • Denk vooraf na over hoe je jezelf wilt presenteren tijdens het stagegesprek. Wat zijn jouw talenten en hoe kunnen deze van meerwaarde zijn voor het bedrijf?
Meer weten

Meer weten

Stagehandboek >>
Dit stagehandboek staat vol praktische informatie, tips, oefeningen en handige verwijzingen over de overgang van studie naar stage en werk. Het is geschreven voor studenten met een beperking, hun stagecoördinatoren en loopbaanbegeleiders en de begeleiders op de stage- of werkplek. Het handboek richt zich op de mogelijkheden, niet op de beperkingen.  

De student+ duurzaam naar werk! Tips voor studenten+ >>
In deze folder van handicap + studie staan de zeven belangrijkste tips die jou kunnen ondersteunen bij het vinden van de juiste stageplaats.

handicap + studie over stage en werk >>
Op deze website vind je informatie over de stagepraktijk. Zoals het voorbereiden van je stage, stageplaatsen en wet- en regelgeving.

Sleutelmoment naar het buitenland

Studeren in het buitenland is goed voor je persoonlijke ontwikkeling en staat mooi op je cv. Bij sommige opleidingen is een stage in het buitenland verplicht.

Sleutelmoment naar het buitenland

Studeren in het buitenland heeft voor jou misschien extra consequenties. Je wilt hulpmiddelen meenemen of hulp kunnen inkopen bijvoorbeeld met je PGB. Is de buitenlandse onderwijsinstelling toegankelijk en bij wie kan je daar terecht voor hulp?
'Ik merkte duidelijk het verschil met Nederland toen ik in Zweden ging studeren. Dit begon al met het aanmelden voor de master: er bleken begeleiders te zijn die zich alleen maar bezighouden met de toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten met een handicap. Ik had meteen een gesprek met deze begeleidster in mijn eerste week in Zweden. Ik kreeg niet alleen extra tijd voor tentamens, maar ook voor alle opdrachten, als ik dat nodig had. Ook was er in de bibliotheek een aparte ruimte voor mensen met dyslexie en visuele problemen. De computers waren hier bijvoorbeeld met groter scherm. In Zweden werd mij bovendien verteld over dyslexiesoftware die boeken kan voorlezen. Ze moeten zelfs de boeken die als cursusmateriaal gelden binnen de opleiding gratis aanbieden. In de bibliotheek was er iemand die onder andere belast was met deze dyslexiesoftware en zij zorgde er ook voor dat de PDF-documenten, die niet kunnen worden voorgelezen door deze software, werden omgezet naar Word. Dit was best veel en complex werk, mij lukte dat althans niet zelf, en zij deed het wel. Deze voorleessoftware heeft mij erg geholpen. Doordat het wordt voorgelezen, ben ik minder snel afgeleid en het gaat sneller. In Nederland heeft niemand mij verteld over deze mogelijkheid, terwijl dyslexie toch best veel voorkomt en het een blijkbaar veel voorkomende methode is om beter te leren. Ik had er graag eerder baat bij gehad.'
Sandra, afgestudeerd hbo-student Communicatie en student Global studies aan universiteit in Zweden, heeft dyslexie en chronische rugpijn

Sleutelmoment naar het buitenland

Studeren in het buitenland heeft voor jou misschien extra consequenties. Je wilt hulpmiddelen meenemen of hulp kunnen inkopen bijvoorbeeld met je PGB. Is de buitenlandse onderwijsinstelling toegankelijk en bij wie kan je daar terecht voor hulp?
Sleutelfiguren
Begeleiders
Docent
Tel een jaar voor de voorbereiding op je studie in het buitenland. Vraag daarom aan je docent om zo vroeg mogelijk aan te geven wanneer je een buitenlandse stage moet gaan lopen of wanneer je kunt gaan studeren in het buitenland. Hierdoor heb je voldoende tijd om extra dingen te regelen. Zoals aangepast wonen, vervoer of hulp bij persoonlijke verzorging. Misschien kan je docent je in contact brengen met een student+ die al in het buitenland stage heeft gelopen.

Ondersteuners
Medewerker Bureau Buitenland
De medewerkers van het Bureau Buitenland of international office helpen dagelijks studenten met vragen en informatie over studeren of stagelopen in het buitenland. Zij kunnen je ondersteunen bij het vinden van de juiste opleiding en de onderwijsinstelling in het buitenland. Ook geven zij specifieke informatie over aangepaste huisvesting, zorgverzekering en financiële regelingen. Zij kunnen contact leggen met de disability officer van onderwijsinstellingen in het buitenland. Of je in contact brengen met andere studenten die naar het buitenland willen of al geweest zijn.

Disability officers in het buitenland
Met de disability officer van de onderwijsinstelling in het buitenland kun je bespreken wat je nodig hebt om te kunnen studeren. Welke voorzieningen zijn er ter plaatse? Zijn de gebouwen toegankelijk? Is algemeen dagelijkse ondersteuning beschikbaar? De disability officer kan je doorverwijzen naar handige organisaties ter plaatse. Ook weet de disability officer meer over de zorgverzekering ter plaatse.

Studentplatform in het buitenland
Is er een studentenplatform/-vereniging voor studenten met een functiebeperking ter plaatse? Vraag hen hoe zij zaken aanpakken op de onderwijsinstelling.

Studentendecaan
Je studentendecaan kan je ook helpen bij het aanvragen van voorzieningen en aanpassingen in het buitenland. Misschien heb je niet meer zo intensief contact met je studentendecaan als bij het begin van je studie. Vraag hem of haar ook nu weer om mee te denken over concrete oplossingen.

Beslissers
Lid van de Examencommissie
Is een verblijf in het buitenland voor jou niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke medische behandeling in Nederland? Vraag dan op tijd of de examencommissie een beslissing neemt voor een alternatieve opdracht. Zo kun je de vereiste competentie wel aantonen.

Doen

Doen

 • Begin een jaar van tevoren met het plannen van je studie of stage in het buitenland.
 • Is een verblijf in het buitenland voor jou niet mogelijk, bijvoorbeeld vanwege noodzakelijke medische behandeling in Nederland, bespreek dan met je docent of je de competentie ook anders kan aantonen. Bijvoorbeeld door online samen te werken met een student van een andere buitenlandse onderwijsinstelling.
 • Vraag naar advies van je eigen zorgverzekeraar over je verblijf in het buitenland.
 • Vraag na bij DUO of de voorwaarden voor je studiefinanciering in Nederland ook gelden voor studiefinanciering terwijl je in het buitenland bent. Zijn er voor het buitenland nog extra voorwaarden?
 • Informeer bij het bureau buitenland of international office of het mogelijk is om een aanvullende Erasmusbeurs te krijgen voor eventuele extra kosten die te maken hebben met het verblijf in het buitenland. Zoals een tolk gebarentaal, rolstoeltoegankelijke huisvesting of extra medische verzorging.
Meer weten

Meer weten

Medewerker Bureau Buitenland

handicap + studie over studeren in het buitenland >>
Op de website van handicap + studie vind je meer informatie over studeren in het buitenland, zoals over financiën, zorg en verzekering.

www.wilweg.nl >>
Deze website van Nuffic staat vol informatie om je te helpen met de voorbereiding om te gaan studeren in het buitenland. Heel handig is de checklist.

Beurs VSBfonds voor studenten met een functiebeperking >>
Het VSBfonds stelt extra budget beschikbaar voor studenten met een functiebeperking die naar het buitenland willen voor een vervolgstudie of onderzoek. Op de website lees je meer over de voorwaarden en met wie je hierover contact kan opnemen binnen je hogeschool of universiteit.

Sleutelmoment werken

Een baantje zorgt voor extra inkomsten. Je bouwt een cv op, doet werkervaring op en kunt je vaak al oriënteren welk werk je wilt gaan doen na je studie.

Sleutelmoment werken

Is het voor jou niet mogelijk om naast studeren ook te werken, omdat je alle energie nodig hebt voor het studeren? Wanneer begin je je dan voor te bereiden op het vinden van een baan?

'Door de hogeschool ben ik nauwelijks begeleid in het vinden van werk of de rol van mijn belemmering bij sollicitaties of mogelijke banen. Ik ben na mijn afstuderen onderzoeken blijven doen voor mijn afstudeerbegeleider. Wel heb ik een jobcoach via het UWV, die mij daarin iets helpt. Voor de rest moet ik het toch vooral van mijn netwerk hebben, via mijn vader krijg ik nu een werkervaringsplaats in een ziekenhuis. Mijn netwerk helpt me enorm met het leggen van contacten en kansen signaleren voor stages of mogelijk werk. Zonder hen zou dat erg lastig worden.'
Job, afgestudeerd hbo Internationale Economie, heeft kokervisus

Sleutelmoment werken

Als student+ is het vaak niet mogelijk om naast studeren ook te werken. Je wilt wel, maar je hebt alle energie nodig voor het studeren. Werk is daardoor nog ver weg.
Sleutelfiguren

Sleutelfiguren

Begeleiders
Studiebegeleider
Je studiebegeleider weet dat oriëntatie op je werk al tijdens de studie belangrijk is. Bespreek hoe je je kunt gaan voorbereiden op het vinden van een baan na je studie. Welke mogelijkheden zijn er op je instelling voor loopbaanadvies en ondersteuning? In welk studiejaar kun je hier al mee beginnen?

Ondersteuners
Medewerker Career Service, Medewerker Alumnibureau
Klop voor extra advies over solliciteren en oriënteren op werk aan bij de medewerkers van Career Service of van het Alumnibureau. Vaak bieden zij sollicitatietrainingen aan. Besteden ze hierin ook extra aandacht aan solliciteren met een functiebeperking? Is er binnen deze training ruimte voor jouw persoonlijke situatie, jouw talenten en belemmeringen? En zo niet: wat hebben ze jou dan wel te bieden? Vraag of ze samen met jou je cv willen checken bijvoorbeeld.

Medestudenten
Vraag andere studenten om advies. Is er een contactgroep van alumni met een functiebeperking met wie je kunt netwerken en die je waardevolle tips kunnen geven? Wat zijn hun ervaringen? Hoe hebben zij succesvol een baan gevonden?

Jobcoaches
Als werken in de praktijk lastig voor je is, kun je een beroep doen op een externe jobcoach. Er zijn jobcoachbedrijver gespecialiseerd in het begeleiden van hoger opgeleiden met een functiebeperking naar de arbeidsmarkt. Een jobcoach moet je vaak zelf inhuren. Soms zijn vergoedingen bij de gemeente mogelijk. Een jobcoach kijkt samen met jou welke stageplaatsen passen bij je talenten en welke aanpassingen op de werkplek eventueel nodig zijn.

Doen

Doen

 • Maak op tijd werk van het vinden van een baan. Hoe vroeger, hoe beter.
 • Gebruik je netwerk voor het vinden van een passende baan.
 • Vraag docenten en stagebegeleiders of zij hun eigen netwerk voor jou willen benaderen.
 • Vraag om advies en ervaringen van anderen over de aanpassingen en voorzieningen die een werkplek kan bieden.
 • Denk vooraf na over hoe je jezelf wilt presenteren tijdens het sollicitatiegesprek. Wat zijn jouw talenten en hoe kunnen deze van meerwaarde zijn voor het bedrijf?
Meer weten

Meer weten

De student+ duurzaam naar werk! Tips voor studenten+ >>
In deze folder van handicap + studie staan de zeven belangrijkste tips die jou kunnen helpen bij het vinden van werk.

handicap + studie over stage en werk >>
Op deze website vind je informatie over werk. Zoals het voorbereiden op het vinden van werk, vacatures en wet- en regelgeving.

Sleutelmoment afstuderen

Je maakt je studie af met een scriptie of het uitvoeren van een afstudeeropdracht of stage. Je gaat op zoek naar een onderwerp en krijgt begeleiding van een docent of afstudeerbegeleider.

Sleutelmoment afstuderen

Loop je tegen belemmeringen aan omdat je het bijvoorbeeld lastig vindt om een goede planning te maken? Of lukt het je niet om structuur aan te brengen in al die informatie die je hebt verzameld?

'Tijdens het starten van mijn scriptie werd ik belemmerd in het maken van een planning en het begin maken van een scriptie of abstract artikel. Ik vond het lastig om structuur aan te brengen en wist dan niet goed waar te beginnen. Omdat ik dit van mezelf wist, heb ik dit meteen aan mijn scriptiebegeleider verteld en zij heeft hier een goede manier in gevonden om mij te begeleiden. Ze brengt structuur aan door veel te visualiseren, door bijvoorbeeld een model te maken van de onderzoeksvraag en verschillende theorieën daaraan te koppelen. Ook maken we samen planningen, geeft ze aan welke strategieën ik hiervoor kan gebruiken en heeft ze me een miniworkshop timemanagement gegeven. Daarnaast bekijken we samen wat de rode draad van een artikel moet zijn, voordat ik die ga schrijven. Ik kon voorkeur aangeven voor een onderwerp voor mijn scriptie en bijbehorende begeleider. Ik heb uiteindelijk gekozen voor het onderwerp dat mij het meeste aansprak, en wist niet of de begeleider mij goed kon helpen met structuur aanbrengen en planningen maken. Het zou een goed idee zijn als studenten vooraf weten of een begeleider ervaring heeft met bijvoorbeeld het aansturen van studenten met ADD, ADHD of autisme.'
Amber, student onderzoeksmaster binnen Sociale Wetenschappen, heeft ADHD

Sleutelmoment afstuderen

Je gaat aan de slag met je scriptie, maar merkt al snel dat je vastloopt. Omdat je het bijvoorbeeld lastig vindt om een goede planning te maken. Of het lukt je maar niet om structuur aan te brengen in al die informatie die je hebt verzameld, zoals Amber.
Sleutelfiguren

Sleutelfiguren

Begeleiders
Scriptiebegeleider, afstudeerbegeleider
De scriptiebegeleider of afstudeerbegeleider ondersteunt je in het afstuderen. Je stelt een afstudeerplan op en samen maak je hierover afspraken. De ene docent is de andere niet. Schat samen in welke docent met kennis van zaken je het beste kan begeleiden.

Beslissers
Examencommissie
De examencommissie beslist of je mag afstuderen via een aangepaste eindopdracht. Vraag bij hen op tijd een alternatieve opdracht aan om de vereiste competenties te kunnen aantonen.

 
Doen

Doen

 • Maak een zo concreet mogelijk afstudeerplan met een reële planning.
 • Maak duidelijke afspraken met je begeleider en bespreek wederzijdse verwachtingen.
 • Vraag om advies en ervaringen van anderen over hun afstuderen.